Soita: +358 50 597 8725
Pihasuunnittelu hinta

 

Suunnittelu- ja asiantuntijapalvelun hinnat 

 

Pihasuunnittelun hinnat

Pihasuunnittelun hinnastomme perusteena on asiantuntijan käyttämän tuntien määrä, toimeksiannon koko ja vaativuus. Kaikki suunnitelmat ja asiakirjat tarkastetaan ennen tilaajalle luovutusta. Tarkastuksen tekee rakenteen vaativuudesta riippuen: − suunnittelija itse − toimiston eri suunnittelija− ulkopuolinen tarkastaja.

Suunnitelmien tarkastuksessa käytetään ensisijaisesti  Insinööritoimiston Vevira Oy:n sisäistä tarkastuslistaa. Tarkastuksessa käytetään tarvittaessa myös viherympäristöliiton laatimaa: KESY-tarkastuslistaa.

Kaikista toimeksiantopyynnöistä (suunnittelu tai asiantuntijapalvelu) annetaan aina erikseen tarjous, jatkossa esitetty pihasuunnittelu hinnastomme on enemmän informatiivinen. 

Lähetä tarjouspyyntö sähköpostitse  tai kysy puhelimitse ⇒ yhteystiedot  

Toiminnassa noudetaan KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013.

Kilometrikorvaus veloitetaan erikseen toteutuneiden kilometrien mukaisesti 1,10 € kilometri.

Katselmus

Katselmuksen aikana pidetään aloituskokous tilaajan kanssa.

Laadimme pihan luonnoksen tilaajan toiveet huomioiden. Luonnossuunnitteluvaiheessa määrittelemme kaikki pihan toimintaan ja ulkonäköön liittyvät keskeiset asiat sekä arvioimme merkittävimmät toteutuskustannukset. Pihaluonnoksen perusteella voidaan myös aloittaa urakoitsijoiden kartoitus.

Kesto 2..3 tuntia, hinta 200…250€ (sis. ALV 24 %)

Pihasuunnittelu (piha- ja pintavesisuunnittelu) rakennuslupaa varten

Suunnitelmat tehdään urakkalaskentaa varten riittävällä tarkkuudella. Asiakirjat toimivat lähtökohtaisesti myös kohteen lupa- ja toteutussuunnitelmina.

Pihasuunnittelu eli piha- ja pintavesisuunnittelu sisältää :

 • pihasuunnitelman luonnos (hyväksytetään tilaajalla)
 • pihasuunnitelma rakennuslupahakemukseen, piha- ja istutussuunnitelma 1:200
 • toimintojen sijoittaminen
 • pintamateriaalien valitseminen
 • pinnantasaus
 • hulevesien johtamiseen liittyvät ratkaisut, tulvareitti
 • kasvillisuusluettelo: kasvien latinan- ja suomenkieliset nimet sekä kasvilajit lukumäärineen paikoilleen merkittyinä
 • kasviluettelo
 • portaat, luiskat ja tukimuurit korkoineen, materiaaleineen ja väreineen
 • lumen läjityspaikat
 • mahdollinen kaivetun maa-aineksen/louheen/pintamaan hyödyntäminen pihapiirissä
 • suunnitelmien hyväksyttäminen viranomaisella (Lupapisteen kautta)
 • leikkaukset ja detaljit
 • pihan rakennetyypit
 • 1–2 suunnittelukokousta

Pihasuunnitelma rakennuslupahakemukseen, esimerkkihinnastomme:

Omakotitalon tai paritalon pihasuunnitelman kesto noin 15–30 tuntia ja  hinta on 1600…2500 € (Sis. ALV 24 %) 

Pihasuunnittelma-Hinnasto

Kuva 1 / 3

Pihasuunnitelma rakennuslupahakemukseen.

Kerrostalon pihan suunnitelma, uudisrakennus kesto noin 23-  55 tuntia 2500…4000€(Sis.  ALV 24%)

Koska pihasuunnittelun hinnastomme perusteena on asiantuntijan käyttämän tuntien määrä pyytää aina tarjouksia. 

Pihasuunnittelijan työmaapalvelu

Työmaapalveluun sisältyy työmaan aloituskokoukseen osallistuminen. Työmaalla suoritetaan suunnittelijavalvontaa, johon sisältyy teknisten ratkaisujen suunnitelmien mukaisen toteutuksen tarkastus. Suunnittelijan työmaapalvelut sovitaan aina tapauskohtaisesti tilaajan kanssa erikseen. 

Rakennuttaminen ja pihatyön valvonta 

Rakennuttaminen, urakan kilpailuttaminen ja urakka-asiakirjojen laatiminen, työmaavalvontahinta  sopimuksen mukaan.

Rakennuttaminen ja vihertyön valvonta

Ulkoalueen hoitosuunnittelu ja ohjaus 

Kiinteistön ulkoalueen ylläpitosuunnitelma sopimuksen mukaan.


Hulevesisuunnittelu hinnasto 

Hulevesisuunnittelu edellyttää aina katselmusta. Katselmuksen aikana pidetään myös aloituskokous tilaajan kanssa ja tarkennetaan tarjousta tarvittaessa.

Hulevesisuunnitelman sisältö

 • suunnitelmakartta/hulevesisuunnitelma 1:200
 • lyhyt hulevesiselvitys
 • hulevesien purku (tarvittaessa viivytys) ja/tai istutusalueen hyödyntämisperiaateleikkaukset (imeytysperiaate edellyttää lähtötiedoiksi pohjatutkimustulokset)
 • osavaluma-alueiden rajaus
 • hulevesimitoitus ja tulvareitti
 • hulevesimenetelmien detaljisuunnittelu
 • hulevesien käsittelymenetelmät
 • ohjeellinen sv-viemäri ja korot 
 • hulevesisuunnitelma sisältää  pinnatasaus (pintavesisuunnittelu) ja pihan rakennetyypit jos niitä ei ole suunniteltu erikseen 

Imeytyslausunto- sopimuksen mukaan.

Hulevesien laadun selvitys – sopimuksen mukaan. 

Hulevesisuunnittelu   kesto 7,5. ..20 tuntia; hinta noin 750,00…2200€ ( Sis. ALV 24%)  

Hulevesisuunnittelu


Pinnantasaussuunnitelman hinta

Pinnatasaussuunnittelu sisältää yleensä Insinööritoimisto Vevira Oy:n pihasuunnitelmaan tai hulevesisuunnitelmaan.

Erillisenä suunnitelmana laadittu  Pinnantasaussuunnitelma(2D:n ) hinta on noin 750….1500€ ( Sis. ALV24%).

3D-mallinnus pinnantasauksesta tehdään erillisen sopimuksen mukaan. 


Rakennesuunnittelu hinnasto

Tarjoamme rakennesuunnittelua (korjaus, uudis -ja laajennus) yksityisille asiakkaille Uudella maalla sekä  Hämeen alueella. Rakennesuunnittelupalvelumme vain yksityisille asiakkaille. Rakennusten ja rakenteiden vauriotarkastukset ja vaurioiden korjaussuunnittelu. Rakennetarkastukset, kuntoarviot -ja selvitykset.

Rakennustöiden rakennuttaminen ja valvonta erillisen sopimuksen mukaan. 


Pihan kustannusarvion hinnasto

Pihan määräluettelo ja työselostus laaditaan  sopimuksen mukaan pihasuunnitelman yhteydessä. 

Tontin pihatöiden kustannusarvioin laatimisen menee noin  3…4 tuntia, hinta on 300€ (Sis. ALV 24%)


Ympäristöselvityksien hinta 

Ympäristöasiasta asiantuntijan palvelussa käytetään perusteena aikapalkkiota. Työmääräarvio ilmoitetaan aina tarjouksessa. 

Aikapalkkiot ympäristökonsultti on  75 €/h (+Alv 24%)


 Hinnastomme 2022

Avaa hinnastomme 2022 tästä.

Katso referenssilistamme ( klikkaa tästä)

Katso valokuvat referensseistämme (klikkaa tästä)

Kiinnostuitko palveluistamme?

Voit soittaa 0505978725

tai lähettää sähköpostia

svetlana.fedorova@vevira.fi