Pihan kustannusarvio

Hyvä suunnittelija on paras  kustannuslaskija

Pihatöiden kustannusarvio

Laskentapalvelumme  voidaan hyödyntää esimerkiksi urakka-asiakirjoja, ennakkotarjouspyynnössä, hankkeiden toteumatietoja, materiaali- ja kalustotoimittajien hinnastoja, muita kustannuslaskentaohjelmia sekä asiantuntijahaastatteluita ja työntutkimusta.

Määrälaskenta

Kustannusarvio

Rakennusosa-arvio

CO2-päästöjen laskenta

Käytämme Fore -Rola kustannuslaskentaohjelmisto ( Rapal)