Img 4176 (1)

 Infra- ja maisemahankkeiden laskentapalvelu

Laskentapalvelumme  voidaan hyödyntää esimerkiksi urakka-asiakirjoja, ennakkotarjouspyynnössä, hankkeiden toteumatietoja, materiaali- ja kalustotoimittajien hinnastoja, muita kustannuslaskentaohjelmia sekä asiantuntijahaastatteluita ja työntutkimusta.

Määrälaskenta

Kustannuslaskenta

Kustannusarvio

Rakennusosa-arvio

CO2-päästöjen laskenta