Infrahankkeiden kustannuslaskenta

Infrahankkeiden kustannuslaskenta

Infra- ja maisemahankkeiden kustannuslaskenta

Laskentapalvelumme  voidaan hyödyntää esimerkiksi urakka-asiakirjoja, ennakkotarjouspyynnössä, hankkeiden toteumatietoja, materiaali- ja kalustotoimittajien hinnastoja, muita kustannuslaskentaohjelmia sekä asiantuntijahaastatteluita ja työntutkimusta.

Määrälaskenta

Kustannuslaskenta

Kustannusarvio

Rakennusosa-arvio