Katusuunnittelu

Katusuunnittelu

Katu- ja aluetekniikka

  • maastomittausten ja maaperätutkimusten työnsuunnittelun
  • tasauksen suunnittelun
  • hulevesiviemärisuunnittelun määrätietoineen ja kaivoluetteloineen
  • vihersuunnittelu
  • avo-ojien ja kostekoiden suunnittelu ja mitoitus
  • katu rakenteen mitoittamisen ja rakenteen kuivatuksen suunnittelun
  • katupinnoitteiden ja kadun kalusteiden suunnittelun.

 

Pinnantasaus ja estettömyys

Esteetön kulkuväylän pinta suunnitellaan niin, että se on kova, helposti havaittava, tasainen ja märkänäkin luistamaton.

 

Dsc 2433