Luontopohjaiset ratkaisut

Luontopohjaiset ratkaisut on toimenpiteet, jotka tähtäävät luonnontilaisten ja muokattujen ekosysteemien suojeluun, kestävään käyttöön ja palauttamiseen, ja
vastaavat yhteiskunnallisiin haasteisiin (kuten ilmastonmuutokseen, vesi- ja ruokaturvaan tai luonnon katastrofeihin) tehokkaasti ja joustavasti, luoden samalla hyötyä ihmisen hyvinvoinnille sekä luonnon monimuotoisuudelle (Paloniemi 2018, 10). Luontopohjaisien ratkaisujen avulla hyödynnetään ensisijaisesti ekosysteemin oma potentiaali (kuva 1). Jos tämä ei ole mahdollista, niin ekosysteemiä muokataan monihyödynnettäväksi tai luodaan, uusi ekosysteemi teknisten ratkaisujen avulla. Kategoriat täydentävät toisiaan ja niitä voidaan soveltaa tarpeen mukaan. (Eggermont ym. 2015, Cohen-Shacham ym.2016, Paloniemen 2019,15 mukaan.)

Luontopohjaisten ratkaisujen avulla rakennusalue voidaan palauttaa myös takaisin luonnon ekosysteemiin ja ne täydentävät, monipuolistavat ja jopa kokonaan korvaavat teknisiä ratkaisuja (Schaubroeck ym. 2017, Paloniemen 2019, 12 mukaan). Luontopohjaisia ratkaisuja ovat viherkatot ja -seinät, hulevesien
hyödyntäminen istutuksien kasteluun, hulevesien imeyttäminen, biosuodatus, kosteikot ja sadepuutarhat (Kunnas & Tupala 2021, 36). Pihasuunnittelun avulla voidaan turvata uhanalaisten tyyppien säilyminen ja lisätä niiden määrää ja pinta-alaa (Paloniemi 2018, 29).