Maisemasuunnittelu

Maisemasuunnittelu 

Kasvillisuuden, hulevesien ja maa-ainesmateriaalien yhteishyödyntäminen ihmisten viihtyvyyden osana…

Maisemainventoinnit ja selvitykset, maisemanhoito-, istutus ja kunnostussuunnitelmat, pihasuunnitelmat ja julkisten ulkotilojen, virkistysalueiden ja -reittien suunnittelu sekä vaurioalueiden kehittäminen.