Soita: +358 50 597 8725

Pihasuunnittelu 

Hulevesihallinta

Toimenpidelupa

Pinnantasaussuunnittelu 

 

Rakennesuunnittelu 

Valvonta

Insinööritoimisto Vevira 

Insinööritoimisto Vevira Oy on vuonna 2019 perustettu perheyritys:  maisema-arkkitehti  ja insinööritoimisto,  omaamme 20 vuoden kokemuksen alalta. Toimintamme on sitoutunut tarjoamaan laadukkaat, kestävät ja taloudellisesti kannattavat  ratkaisut. Asiakkaamme ovat rakennusyhtiöt, taloyhtiöt ja yksityiset. Suunnittelemme pihat pääkaupunkiseudulla ja Hämeen alueella. Hulevesihallinta laadimme asiakkaille koko maassa. 

Pihasuunnittelu- yksityiselle-yhtiöille-yritykselle

RakennesuunnitteluHulevesisuunnitteluPinnantasaussuunnitteluVihertehokkuus

Pihasuunnittelu ja hulevesien hallinta on meidän ensisijainen palvelukokonaisuus joiden vahvuus on rakennesuunnittelun asiantuntemus. Maisemointi on ensimmäinen askel alueen kehitykseen ja parannukseen. Hulevesien hallina on luonnollinen  maisemasuunnittelun tukeva osa. Kokonaisuudessa muodostuu on taidetta jonka seurauksena luodaan tasapainoa  ja harmoniaa ja  syntyy toimiva ja kestävä ympäristö. Palvelemme yksityisasiakkaat, taloyhtiöt ja yritykset. Olemme erikoistuneet  pihasuunnitteluun ja hulevesien hallintaan rakennusprojekteihin, mm. rakennuslupa- ja työmaapalveluun. 

Insinööritoimisto Vevira Oy:n on asiantuntemus yhdistää  pihasuunnittelu ja hulevesien hallinta joka on meidän erikoistuminen. Tämä lisäksi  teemme rakennesuunnittelun,  pihojen saneeraus- ja kunnostuksessa, hulevesien liittyvä korjaus- ja uudiskohteiden suunnittelusta, kansipihojen perusparannuksesta.

Pihasuunnittelun yhteydessä Insinööritoimisto Vevira Oy  valmistamme myös myös pihojen ja rakennelmien kuntoarvioita, rakennuttaminen ja pihatöiden valvonta. 

Maastonmuodot, rakennukset, rakennusperintö, hulevesihallina, kasvillisuuden ja luonto muodostavat projektimme kokonaisuudet. 

—Olemme avoimia kaikille maisemointi-, pihan rakenne- ja hulevesihaasteille rippumatta siitä, kuinka pieni tai kuinka suuri hankkeesi on—

 

 


 

Pihasuunnittelu

YKSITYISILLE, RAKENNUSYHTIÖILLE  JA TALOYHTIÖILLE

Pihasuunnittelu ja pihan maisemointi on loistava tapa kasvattaa omaisuuden arvoa ja luoda ulkotilan viihtyisyyttä. Haluatko lisätä omakotitalon tunnelmaa kerrostalon pihalle? Tarvitsetko etupihan jalkakäytävän vetovoimaa tai takapihaan yksilöllisyyttä?  Laatimassamme pihasuunnitelmassa otetaan huomioon eri vaihtoehtoja ja korostetaan pihan yksilöllisyysominaisuuksia.

 

Lue lisää pihasuunnittelusta ja pihatyylistä


Maisemasuunnittelu 

Kasvillisuuden, hulevesien ja maa-ainesmateriaalien yhteishyödyntäminen ihmisten viihtyvyyden osana…

Maisemainventoinnit ja selvitykset, maisemanhoito-, istutus- ja kunnostussuunnitelmat, viheralueiden kunta-arvio, pihasuunnitelmat ja julkisten ulkotilojen, puistojen ja katujen (kantava kasvualusta) suunnittelu. 

Maisemasuunnittelupalvelu ja osaaminen eivät tunne maantieteellisiä rajoja.  Kokemusta löytyy myös  vientihankkeiden maisemasuunnittelusta myös Venäjällä.

Lue lisää piha- ja maisemasuunnittelusta 


Hulevesisuunnittelu 

YKSITYISILLE, RAKENNUSYHTIÖILLE  JA TALOYHTIÖILLE

Hulevesi on rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle pinnalle kertyvää sade- tai sulamisvettä. Hulevettä hallitaan imeyttämällä, viivyttämällä, haihduttamalla sekä johtamalla viemäröintiin. Hulevesihallintaan liittyviä toimenpiteitä on mm. hulevesin laadun ja kustannuksen hallinta. Tutkitaan luonnonmukaisilla menetelmillä, kuten suodattamalla ja pidättämällä hulevesiä, ennen kuin ne päätyvät viemäriin tai vesistöön. Toteutuneiden hankkeiden osalta tarjoamme kuntoarvioita, hallinnollisia selvityksiä ja rasitesopimuksien liitteeksi virtaamaselvitykset.

Lue lisää hulevesisuunnittelusta   ⇒  hulevesivaurioiden vastuuselvityksestä    ⇒  Yleisimmät harhaluulot hulevesiasiasta

 

Pinnantasaussuunnittelu 

Pintavesisuunnitelmassa esitetään rakennuksen ja tontin kuivana pito järjestelmät sekä kattovesien pois johtaminen. Pintavesisuunnitelman pohjana käytetään pihasuunnitelmaa ja se esitetään mittakaavassa 1:200…1:500. Pinnantasaussuunnitelman tavoite on ohjata hulevedet rakennuksen vierestä hallitusti pois. Tämän lisäksi tasauksessa huomioidaan maaperän kantavuus ja routanousu, esteettömyys, pelastustiet ja pelastusautojen nostopaikat ja pihan käytön ja hoidon vaatimukset eri vuodenaikoina.

Valmistamme pinnantasaus (nyk.  pintavesisuunnitelman) 10…20 cm:n käyrävälein kohteen ominaispiirteiden ja pinta-alan mukaan, pihan- ja hulevesisuunnitelman yhteydessä.  Laadimme myös  aina kuivana pitoon liittyvät rakennetyypit, kuten valuntaan vaikuttavat päällystemateriaalit, salaojitus- ja suodatuskerrokset.

Lue lisää pinnantasaussuunnittelusta 

Rakennesuunnittelu 

Tarjoamme rakennesuunnittelu asiantuntijapalvelut yksityiselle talon rakentajalle. 

Lue lisää rakennesuunnittelusta 

Meidän asiakkaamme kertovat 

RALA-Ins-tsto-Vevira-Oy

Kuva 1 / 4

Maisemasuunnittelu(MAS) ympäristösuunnittelu(YMP) RALA-laatu-Insinööritoimisto Vevira Oy. Asiakaspalaute 


Maisemarakennusinsinööri

Hei.

Svetlana Fedorova henkilökuva

Svetlana Maisema- ja hulevesisuunnittelija

Olen Svetlana Insinööritoimisto Vevira Oy.n osakas ja maisema- ja hulevesihallinnasta vastaava. Olen valmistunut  maisemarakennusinsinööriksi ( Master’s Courses, Landscape architecture) Pietarin valtion metsäteknisessä akatemiassa, nyk. Saint-Petersburg State Forestry University;  Department of Landscape Gardening and Landscape Construction (Venäjäksi: Санкт-Петербу́ргский госуда́рственный лесотехни́ческий университе́т им. С. М. Ки́рова (СПбГЛТУ) ja Yhdyskuntasuunnitteluinsinööritutkinnon Lahden AMK:lla, jossa on laatinut opinnäytetyö hulevesihallinasta. Koska maisemainsinööri tutkinto ei ole tuttu Suomessa, niin ohessa on opastusvideo, jossa  voitte tutustua maisemainsinöörin tehtäviin..

Svetlana Fedorova, 21.02.2021


 

 Suunnittelussa käytetään AutoCAD Civil 3D, ViherFIKSU- ja M-Color-ohjelmistoja.

Projektihallinta ja laskutus ValueFrame Visma

Konsulttitoiminnan vastuuvakuutuksemme on IF Oy:ltä. Vakuutuksen määrää 500 000€

—Tuotamme palvelut tehokkaasti ja luotettavasti

Insinööritoimisto Vevira Oy


 

Kiinnostuitko palveluistamme?

Soittaa 0505978725 tai

lähetä sähköposti

svetlana.fedorova@vevira.fi

 

 

                                                                                

Ajankohtaista

Kosteusvaurio

Hulevesijuridiikka ja vaurioiden vastuuselvitys

5.2.2021

Hulevesisuunnitelma, selvitys ja vaurioiden vastuuselvitys Hulevesiselvitys  kiinteistökauppaan, hallintopakkoon  ja/tai korjaushankkeiseen Hulevesiselvityksessä tutkitaan:   – Kiinteistön ja sen vaikutusalueen hulevesijärjestelmien kuntoarviot – Ulkopuolisen valunnan selvityksen –  Saatujen aineistojen perusteella laaditaan hulevesiselvitys ja -hallintasuunnitelmapiirustus. Selvitys sisältää lähtötilanteen osalta suunnittelualueen ympäristön- ja maankäytön, alueen kunnallistekniikan, lakitieteellisen arvion, maaperä -ja pohjavesiarvion sekä hulevesien ja kuivatusvesien mitoituksen. – Hulevesiselvityksen  ja hulevesihallintasuunnitelman...

Lue lisää

Pihasuunnittelu

Varjopuutarha

19.1.2021

Varjopuutarha vaatii luonnollisia ratkaisuja.  Koska varjo kasvien kukat ovat yleensä pienet ja huomaamattomat, varjopuutarhan ”kivijalkana” ovat saniaiset,  koristelehtiset ja maanpeittokasvit. Niiden lisäksi valitaan  muutamia voimakasvärisiä kukkia, jotka herättävät varjopuutarhan henkiin. Koska varjopuutarha on kuitenkin auringossa alkukevään aikana, sipulikukat ovat oma ryhmänsä varjopuutarhassa…  

Lue lisää

Kotitalousvähennys pihasuunnittelu

Kotitalousvähennys

24.9.2020

Verottajan mukaan vuonna 2020 teetetyissä töissä kotitalousvähennyksen maksimi on 2 250 euroa. Saat maksimimäärän, kun yritykselle maksamasi laskun loppusummassa on 5 875 euroa työn osuutta. Omavastuu on 100 euroa vuodessa. Kun maksat työstä yritykselle, saat vähentää 40 % vähennykseen oikeuttavan työn arvonlisäverollisesta hinnasta. Jos palkkaat työntekijän, voit vähentää 15 % maksetusta palkasta sekä palkan sivukulut....

Lue lisää

Rala Maimsemasuunnittelu 2

RALA Maisemasuunnittelu ja ympäristösuunnittelu

4.6.2020

 RALA-sertifikaatti maisema- ( MAS) ja ympäristösuunnittelu (YMP)  

Lue lisää

Hulevesihallinta

Yleisimmät harhaluulot hulevesiasiasta

31.3.2020

Yleisimmät harhaluulot hulevesiasiasta Yleisimmät harhaluulot koskevat seuraavia tilanteita, joita ei missään tapauksessa saa tehdä, eikä tapahtua: – Sadevesien johtamista salaojaverkostoon – Valuma-alueeksi tulkitaan vain tontin rajoittama alue – Hulevettä imeytetään lähellä kallion pintaa tai vettä läpäisemättömään maaperään. Missä tahansa ei saa sadevettä imeyttää – Imeytys järjestetään lähelle rakennusta, tavallisesti rakennuksen ja tontin rajan väliselle ”sekundääri”...

Lue lisää

Img 20200614 091929

Pintamaakerros kasvualustana

7.2.2020

Pintamaakerros kasvualustana Pintamaa läjitetään tai hyödynnetään. Raivauksessa poistettu kasvualustaksi kelpaava pintamaa varastoidaan nyt tontilla. Miten pintamaakerros toimii myös hyvänä kasvualustana? Kasvualusta on materiaali, missä kasveja kasvatetaan. Kasveilla on sen suhteen erilaisia lajikohtaisia vaatimuksia kasvualustan happamuudesta, ilmavuudesta, veden pidätyksestä, multavuudesta ja hiekkapitoisuudesta. Kasvualusta sisältää sekä orgaanisia, että epäorgaanisia maalajeja. Jokainen kasvualustan ominaisuus voi olla puutteellinen, optimaalinen...

Lue lisää

Hulevesihallinta kalliotontilla

Hulevesihallinta kalliotontilla

2.2.2020

Tiivis kaupungin rakentaminen ja läpäisemättömien pintojen lisääntyminen ovat lisänneet hulevesihallinnan merkityksen myös rakennushankkeissa. Hulevesien väärien hallintamenetelmien valinta  tulvariskin hallinnan yhteydessä voi aiheuttaa uusia hulevesien aiheuttamia riskejä ja haittoja omalle tai naapureiden kiinteistöille.  Maankäyttö ja rakennuslaki  (1999/132) 165 § määrää, että jos rakennuspaikkana olevan kiinteistön maanpinnan luonnollista korkeutta muutetaan tai suoritetaan muita toimenpiteitä, jotka muuttavat luonnollista...

Lue lisää