Piha-, hulevesi- ja pintavesisuunnitelma omakotitalon rakentajalle

Omakotitalon piha

 

Suunnittelemme myös omakotitalojen pihojen kokonaisuus

 

(Omakotitalon korjausrakennesuunnittelupalvelu – sopimuksen mukaan).

Omakotitalon pihan suunnitteluprosessi voida jakaa neljäksi osaksi:

 • Esisuunnittelu
 • Luonnossuunnittelu
 • Rakennuslupa-aineisto
 • Työpiirustukset, kustannuslaskenta ja työmaapalvelu

Esisuunnittelu:

Tilaaja toimittaa asemapiirustuksen ja pohjatutkimukset (mm. perustamistapalausunto)
Suunnittelu alkaa aina katselmuksesta (sisältyy palveluhinnastoon). Katselmuksen yhteydessä pidetään myös tilaajan kanssa ensimmäinen palaveri.
Palaverissa sovitetaan mm.

 • Pihan teema, taide- ja tyylisuunta
 • Säilytettävä kasvillisuus ja luonnon elementit
 • Asukkaiden suunnittelutoiveet
 • Hulevesihallinnan periaate ja tekniset verkostot
 • Säilytettävät rakennelmat ja rakenteet
 • Kulkureitti ja pysäköinti
 • Jätehuolto tai ”huoltopiha”

Pihan arvokas puusto, luonnon tontin osat ja kasvillisuus pyritään säilyttämään. Se antaa pihalle kerroksellisuutta ja parantaa vesitaloutta.
Perusparannettavissa pihoissa kunnioitamme rakennettua aikakautensa ympäristöä, puutarharakennusperinnettä ja aiemmin laadittuja suunnitelmia, joiden ratkaisut ovat aikakauden ”hengen” mukaisia. Aikakauden henki on usein mahdollsta säilyttää.
Palaverin ja katselmuksen perusteella laadimme piha- ja pintavesisuunnitelman luonnoksen ja toimittamme tilajalle kommentoitavaksi.1905 500 Pihasuunnitelma Päivitetty 200204 1905 250

 

Luonnossuunnittelu

Laadimme pihan luonnoksen, tilaajan toiveet huomioiden. Luonnossuunnitteluvaiheessa määritellään kaikki pihan toimintaan ja ulkonäköön liittyvät keskeiset asiat. Luonnossuunnitteluvaiheessa arvioidaan merkittävimmät toteutuskustannukset. Rakennustapaselostus laaditaan yleensä luonnossuunnitteluvaiheessa pihasuunnitelman pohjalta. Pihaluonnoksen perustella voidaan myös aloittaa urakoitsijoiden kartoitus.

Toteutussuunnittelu

Toteutussuunnittelussa laaditaan pihan detaljisuunnitelmat ja määritään pihan kasvillisuus. Pihan toteutussuunnitelman yhteydessä määritellään rakennustöiden toteutusta koskevat vaatimukset ja laadunvarmistusmenetelmät, esimerkiksi taimien säilytys ja kasvualustat. Toteutussuunnitelmilla suoritetaan varsinainen urakan kilpailutus.

Rakennuslupa-aineisto

Hulevesi

Hulevesihallinta-, pintavesisuunnitelma lupahakemukseen. Ins tsto Vevira Oy. Esimerkki

 

2008 250 Pihasuunnittelma 4.02

Pihasuunnitelma. Ins tsto Vevira Oy. Esimerkkisuunnitelma.

Suunnittelijan työmaapalvelu

Työmaapalveluun sisältyvät työmaan aloituskokoukseen osallistuminen. Työmaalla suoritetaan suunnittelijavalvontaa johon sisältyy teknisten ratkaisujen suunnitelmien mukaisen toteutuksen tarkastus. Suunnittelijan työmaapalvelut sovitaan tapauskohtaisesti tilaajan kanssa aina erikseen.