Peruskorjauksen painopisteet eivät ole ainoastaan kunnostaminen

Peruskorjauksen painopisteet eivät ole ainoastaan kunnostaminen

Puistojen, pihan tai alueiden peruskorjaus on täysin erilaista toimintaa, uudisrakentamisen verrattuina. Ensiksi suunnittelukohde erityispiirteineen on jo olemassa. Kohteen kunto ja kehitystarkoitus ratkaistavat projektin laajuuden ja sisällön. Sen takia korjausrakentamisen lähtökohta ei ole ainoastaan normien noudattamista, vaan myös tutkimusta ja toimivien ja kustannustehokkaiden rakenneratkaisujen suunnittelua. Korjaussuunnittelun laajuus voi ylittää kohden rakennuskustannukset ( mm. puistojen osalta).
Peruskorjaus alkaa aina katselmuksesta ja lähtötilanteen selvityksestä. Selvitys sisältää mm.,
– maaperäolosuhteiden ja pohjaveden tason kartoitus
– mastomuoto ja ilmavirtaus
– valunta ja vesiolosuhteet
– kasvillisuuden inventointi ja kuntoarvio
– luonnonmuistomerkki ja lajisto
– kulttuuri- ja maisemahistoria
– rakenneympäristöselvitys
– miljööselvitys
– maanalaiset tilat ja kunnallistekniikan selvitys
– alueen maankäyttö ja kaavoituskatsaus
– nykyinen kuntoarvio ja vaurioiden kartoitus
– tavoitteiden määritäminen
Peruskorjauksen painopisteet eivät ole ainoastaan kunnostaminen vaan kulttuuri- ja maisemahistorialliset arvot huippukehityksen tason palauttaminen nykyvaatimuksien huomioiden.
Erikoistumme piha-, alue- ja maisemakohteiden kehitys- ja korjaussuunnitteluun, esteettömyyden ja viihtyisyyden parantamiseen sekä laatutason nostoon.