Maisemasuunnittelu

Ominaispiirteet ja toiminnalliset lähtökohdat

Maisemasuunnittelu

Kasvillisuuden, hulevesien ja maa-ainesmateriaalien yhteishyödyntäminen ihmisten viihtyvyyden osana…

Maisemainventoinnit ja selvitykset, maisemanhoito-, istutus ja kunnostussuunnitelmat, pihasuunnitelmat ja julkisten ulkotilojen, virkistysalueiden ja -reittien suunnittelu sekä vaurioalueiden kehittäminen.

 • piha- ja ympäristösuunnitelmat
 • maisemasuunnitelmat, selvitykset ja hoito-ohjelmat
 • viheralueiden kuntoarviot ja korjaussuunnittelu
 • luonnonmukaiset hulevesihallintaratkaisut
 • viherkansien -ja kattojen suunnitelmat
 • kaivettujen maa-ainesten hallinta ja hyödyntämissuunnittelu
 • metsä- ja luontoalueiden suunnittelu
 • puistojen ja katujen (kantava kasvualusta) suunnitelmat
 • maankäyttösuunnittelu ja ranta-asemakaavoitus
 • vihertöiden valvonta

Pihasuunnitelma kannattaa laatia hulevesi -ja kuivatussuunnittelun yhteydessä. Piha -ja hulevesien hallintaratkaisut muuttuvat esim. salaojaremontin, pihapintojen uusimisen tai rakennuksien peruskorjauksen ja muiden laajojen kaivutöiden seurauksena. Pihasuunnitelmassa huomioidaan mm:

 • Asemakaavamääräykset ja  lähtötiedot
 • Esteettömyys
  Pelastusreittejä ja nostopaikkoja
 •  Säilytettävien puiden  kasvuolosuhteiden säilyttäminen kaivutöiden aikana
 • Mitat, korot ja leikkaukset
 • Pihamateriaalit ja piha-alueiden rakennetyypit
 • Määräluettelot
 • Istutus- ja hoito-ohjeetKuva Mustaval

Piha- ja istutussuunnitelman luonnosvaiheessa voidaan esittää mm valokuvat, niin että luonnossuunnitelmasta ilmenee käytettäväksi suositeltavat kasvit.

Pihasuunnitteluohjeet Helsinki

https://www.hel.fi/static/rakvv/ohjeet/Pihan_ja_lahiymp_suunnittelu.pdf