Soita: +358 50 597 8725
Korjaussuunnittelu

Korjaussuunnittelu

Pihojen korjaussuunnittelu

Puistojen, pihan tai alueiden peruskorjaus on täysin erilaista toimintaa, uudisrakentamisen verrattuina. Ensiksi suunnittelukohde erityispiirteineen on jo olemassa. Kohteen kunto ja kehitystarkoitus ratkaistavat projektin laajuuden ja sisällön. Sen takia korjausrakentamisen lähtökohta ei ole ainoastaan normien noudattamista, vaan myös tutkimusta ja toimivien ja kustannustehokkaiden rakenneratkaisujen suunnittelua. Korjaussuunnittelun laajuus voi ylittää kohden rakennuskustannukset ( mm. puistojen osalta).

Peruskorjaus alkaa aina katselmuksesta ja lähtötilanteen selvityksestä. Selvitys sisältää mm.,

 • maaperäolosuhteiden ja pohjaveden tason kartoitus
 • mastomuoto ja ilmavirtaus
 • valunta ja vesiolosuhteet
 • kasvillisuuden inventointi ja kuntoarvio
 • luonnonmuistomerkki ja lajisto
 • kulttuuri- ja   maisemahistoria
 • rakenneympäristöselvitys
 • miljööselvitys
 • kunnallistekniikan selvitys
 • alueen maankäyttö ja kaavoituskatsaus
 • nykyinen kuntoarvio ja vaurioiden kartoitus
 • tavoitteiden määrittäminen

Peruskorjauksen painopisteet eivät ole vain  kunnostaminen vaan kulttuuri- ja maisemahistorialliset arvot huippukehityksen tason palauttaminen nykyvaatimuksien huomioiden.

Erikoistumme piha-, alue- ja maisemakohteiden perusparannus- ja korjaussuunnitteluun, esteettömyyden ja viihtyisyyden parantamiseen sekä laatutason nostoon.

Hulevesisuunnittelu

Hulevesivaurioiden selvitys