Hinnasto

Suunnittelu- ja asiantuntijapalveluiden hinnat

Pihasuunnittelun hinnat

Toimistomme hinnoittelu perustuu asiantuntijan käyttämän tuntien määrä, toimeksiannon koko, vaativuus, Maisemasuunnittelijat ry ohjesääntöön sekä yksittäisiin toimeksiantosopimuksiin.

Kaikki suunnitelmat ja asiakirjat tarkastetaan ennen tilaajalle luovutusta. Tarkastuksen tekee suunnitelman vaativuudesta riippuen: − suunnittelija itse − toimiston eri suunnittelija. Tarkastuksessa käytetään ensisijaisesti  Insinööritoimiston Vevira Oy:n sisäistä tarkastuslistaa sekä viherympäristöliiton laatimaa KESY-tarkastuslistaa.

Kaikista toimeksiantopyynnöistä annetaan aina erikseen tarjous, jatkossa esitetty pihasuunnittelu hinnastomme on enemmän informatiivinen. 

Lähetä tarjouspyyntö sähköpostitse tai kysy puhelimitse.

Toiminnassa noudetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013).

Kilometrikorvaus veloitetaan erikseen toteutuneiden kilometrien mukaisesti 1,10 € kilometri.

Katselmus/Alkuneuvottelu

Katselmuksen aikana pidetään myös aloituskokous tilaajan kanssa. Kokouksessa  selvitetään tilaajan toiveet ja tehdään pihan arviointi. Tämän käynnin jälkeen lähetetään arvio suunnittelutyöstä.

Nopea luonnossuunnitelma n. 800 € ( Sis. ALV 24%) 

Laadimme pihan luonnoksen tilaajan toiveet huomioiden. Luonnossuunnitteluvaiheessa määrittelemme kaikki pihan toimintaan, materiaalit, kasvien latinan- ja suomenkieliset nimet sekä kasvilajit lukumäärineen paikoilleen merkittyinä ja ulkonäköön liittyvät keskeiset asiat sekä arvioimme merkittävimmät toteutuskustannukset. Pihaluonnoksen perusteella voidaan myös aloittaa urakoitsijoiden kartoitus.

Pihasuunnittelu (piha- ja istutussuunnitelma, pintavesisuunnittelu) rakennuslupaa varten.

Piha- ja istutussuunnitelma toiveista, pihan koosta ja maastosta riippuen n. 990–2000€ ( Sis. ALV 24%)

Suunnitelmat tehdään urakkalaskentaa varten riittävällä tarkkuudella. Asiakirjat toimivat lähtökohtaisesti myös kohteen lupa- ja toteutussuunnitelmina.

Pihasuunnittelu eli piha- ja pintavesisuunnittelu sisältää :

Kaikista tarjouspyynnöstä laaditaan aina erillinen tarjous.

Suunnitelman pohjana voimme laatia myös määräluettelo ja hankekohtainen työselostus. Työselostus alk. 300 € ( Sis. ALV 24%) 

Pihasuunnitelma rakennuslupahakemukseen, esimerkkihinnastomme:

 

Pihasuunnittelijan työmaapalvelu

Työmaapalveluun sisältyy työmaan aloituskokoukseen osallistuminen. Työmaalla suoritetaan suunnittelijavalvontaa, johon sisältyy teknisten ratkaisujen suunnitelmien mukaisen toteutuksen tarkastus. Suunnittelijan työmaapalvelut sovitaan aina tapauskohtaisesti tilaajan kanssa erikseen.

Rakennuttaminen ja vihertyön valvonta

Rakennuttaminen, urakan kilpailuttaminen ja urakka-asiakirjojen laatiminen, työmaavalvontahinta  sopimuksen mukaan.

Rakennuttaminen ja vihertyön valvonta

Ulkoalueen hoitosuunnittelu ja ohjaus

Kiinteistön ulkoalueen ylläpitosuunnitelma sopimuksen mukaan.

Hulevesisuunnittelun hinnasto

Hulevesisuunnittelu edellyttää aina katselmusta. Katselmuksen aikana pidetään myös aloituskokous tilaajan kanssa ja tarkennetaan tarjousta tarvittaessa.

Hulevesisuunnitelman sisältö

Imeytyslausunto- sopimuksen mukaan.

Hulevesien laadun selvitys – sopimuksen mukaan.

Hulevesisuunnittelu kesto 7,5-20 tuntia; hinta noin 750,00…2200€ ( Sis. ALV 24%)  

Hulevesisuunnittelu

Pinnantasaussuunnitelman hinta

Pinnatasaussuunnittelu sisältää yleensä Insinööritoimisto Vevira Oy:n pihasuunnitelmaan tai hulevesisuunnitelmaan.

Erillisenä suunnitelmana laadittu  Pinnantasaussuunnitelma(2D:n ) hinta on noin 750….1500€ ( Sis. ALV24%).

3D-mallinnus pinnantasauksesta tehdään erillisen sopimuksen mukaan.

Rakennesuunnittelun hinnasto

Tarjoamme rakennesuunnittelua (korjaus, uudis -ja laajennus) yksityisille asiakkaille Uudella maalla sekä  Hämeen alueella. Rakennesuunnittelupalvelumme vain yksityisille asiakkaille. Rakennusten ja rakenteiden vauriotarkastukset ja vaurioiden korjaussuunnittelu. Rakennetarkastukset, kuntoarviot -ja selvitykset.

Rakennustöiden rakennuttaminen ja valvonta erillisen sopimuksen mukaan. 

Pihan kustannusarvion hinnasto

Pihan määräluettelo ja työselostus laaditaan  sopimuksen mukaan pihasuunnitelman yhteydessä.

Tontin pihatöiden kustannusarvioin laatimisen menee noin  3…4 tuntia, hinta on 300€ (Sis. ALV 24%)

Ympäristöselvityksien hinta

Ympäristöasiasta asiantuntijan palvelussa käytetään perusteena aikapalkkiota. Työmääräarvio ilmoitetaan aina tarjouksessa.

Aikapalkkiot ympäristökonsultti on  90€/h (+Alv 24%)

Hinnastomme 2023

Avaa hinnasto 2023 (pdf)