Pihasuunnittelu

 

Pihat käyttötarkoituksen mukaan

Pihasuunnittelu 

Omakotitalojen pihat 

Insinööritoimisto Vevira Omakotitalon pihasuunnitelam Pihasuunnitelma kannattaa laatia hulevesi -ja kuivatussuunnittelun yhteydessä. Piha -ja hulevesien hallintaratkaisut muuttuvat esim. salaojaremontin, pihapintojen uusimisen tai rakennuksien peruskorjauksen ja muiden laajojen kaivutöiden seurauksena. Pihasuunnitelmassa huomioidaan mm:

 • Asemakaavamääräykset ja  lähtötiedot
 • Esteettömyys
  Pelastusreittejä ja nostopaikkoja
 •  Säilytettävien puiden  kasvuolosuhteiden säilyttäminen kaivutöiden aikana
 • Mitat, korot ja leikkaukset
 • Pihamateriaalit ja piha-alueiden rakennetyypit
 • Määräluettelot
 • Istutus- ja hoito-ohjeet

  Vihersuunnittelu

  Pihasuunnittelu

Piha- ja istutussuunnitelman luonnosvaiheessa voidaan esittää mm valokuvat, niin että luonnossuunnitelmasta ilmenee käytettäväksi suositeltavat kasvit.

Laatusertifikaattimme tarkista tältä 

Pihasuunnitteluohjeet Helsinki

https://www.hel.fi/static/rakvv/ohjeet/Pihan_ja_lahiymp_suunnittelu.pdf

Omakotitalojen pihoista  tehty suunnitelmat 

Pihasuunnittelu

Pihasuunnittelu. Insinööritoimisto Vevira Oy Hulevesihallinta. Pihan rakennesuunnittelu

Pihasuunnittelu

Pihasuunnitelma. Pintavesisuunnitelma. Esimerkki. Insinööritoimisto Vevira Oy

Pihasuunnittelu

Pihasuunnitelma. Alueen leikkaukset. Insinööritoimisto Vevira Oy

Pihasuunnittelu. Insinööritoimisto Vevira Oy

Pihasuunnittelu. Oleskeluterrasi tehdään kallion päälle, auton kääntöpaikan varteen louhittu kallioseinämä muutetaan sammalseinäksi. Maksaruoho puutarha. Turva-aita, suojakaide, näkymäesteaita. Pihan turvallisuutta parannetaan mm. valaistuksella.

19005 500 Pihasuunnittelma 200330 1905 251

Pihasuunnittelu. Alueleikkaukset. Insinööritoimisto Vevira Oy

Hulevesisuunnittelu

Hulevesisuunnitelma. Pintavesisuunnitelma. Insinööritoimisto Vevira Oy


Jos haluat rakentaa tai parantaa pihan itse, eikä tarvitsee rakennus- tai toimenpidelupaa,  niin pyyttä tarjous  pihan yleissuunnitelmasta.  Tarjouksen on hyvää liittää valokuvat pihalta ja alkuperäisetä suunnitelmista, esim. ARK-asemapiirustus. Muita myös mainita osoitteesi, että voimme  katsoa google-maps:n avulla pihan ympäristön.

Jos rakennusvalvonta on vaatinut pihasuunnitelma rakennuslupahakemuksen liitteeksi, niin katso miten suunnittelu etenee ja palveluhinnasto=>