Soita: +358 50 597 8725
Pihasuunnittelu

Pihasuunnitelma pihan käyttötarkoituksen mukaan

Pihasuunnittelun lähtökohdat

Pihasuunnittelija laatii pihasuunnitelma ja  luoda asukkaille toimiva ja hyvinvointia tukeva ympäristö. Pihasuunnittelun  tekokeinomme on teemaan, tyyli tai asukkaiden mukainen ratkaisu. Pihan tyyli  voi olla luonnon piha, japanilainen, impressionistinen tai tietelin aikakauden mukainen. Pihasuunnittelun yhteydessä aikakauden toive ja henki aina säilytetään. 

Pihasuunnitelma

 • Pihasuunnittelu asemakaavamääräyksien  ja  lähtötietojen perustella 
 • Esteettömyys (katso myös pinnantasaussuunnittelu
 • Säilytettävät kasvillisuus ja luonnonelementti 
 • Säilytettävät rakennelmat ja rakenteet 
 • Säilytettävien puiden  kasvuolosuhteiden säilyttäminen kaivutöiden aikana
 • Mitat, korot ja leikkaukset
 • Pihamateriaalit ja piha-alueiden rakennetyypit
 • Oleskelu- ja leikkipaikat 
 • Aidat ja tukimuurit 
 • Jätehuolto 
 • Kalusteet ja varusteet 
 • Kasvillisuus 
 • Vesiaiheet ( katso myös kohta hulevesisuunnittelu)  
 • Pelastusreittejä ja nostopaikkoja
 • Valoistus 
 • Tekniset verkosto

Katsoa myös muutamia esimerkkejä pihasuunnitelmistamme ⇒

Pihasuunnittelija laatii pihasuunnitelma

Pihasuunnitelma- Omakotitalotontti( rinnetontti)-Insinööritoimisto Vevira Oy

 


Pihasuunnittelu ohjelma

 Pihasuunnittelija laatii pihasuunnitelma huomion ottaen  pihaympäristön luontaiset ominaisuudet. Suunnittelu aloitetaan laatimalla pihan yleissuunnitelma, eli luonnos, jossa esitetään kaikki toiminnat ja vaikuttavat tekijät.  Pihasuunnittelun luonnosvaiheessa esitetään  valokuvat, niin että luonnossuunnitelmasta ilmenee suositeltavat kasvit, laatoitukset ja piharakennelmat. Yleissuunnitelman pohjana voimme laatia asiakakan pyynnöstä myös pihan kustannusarvio(alustava) jota helpota päätöksen teko. 

Koska pihasuunnitelman tavoite on luoda asukkaiden toimiva ja hyvinvointia tukeva ympäristö, pihasuunnitelman yhteydessä  laaditan myös hulevesihallintaperiaate  ja alustava pinnantasaus, koska  maapinnan korkeudet rakennuksen sokkelia vasten, korkeudet tontilla ja korkeusasemat tontin rajoilla ovat myös pihatilan ratkaisuun vaikuttavat tekijät. Pihan suunnitelman varteen tarvitsemme asemapiirustus ja/tai kanta- ja johtokartta jotka voida saada kaupungilta.

Jos haluat rakentaa tai parantaa pihan itse, eikä tarvitsee rakennus- tai toimenpidelupaa,  niin pyyttä tarjous  pihan yleissuunnitelmasta.  Tarjouspyyntöön on hyvää liittää valokuvat pihalta ja alkuperäisetä suunnitelmista, esim. ARK-asemapiirustus. Muista myös mainita osoitteesi, että voimme  katsoa google-maps:n avulla pihan ympäristön. Jos hankesi vaatii pihasuunnitelmaa rakennuslupahakemuksen liitteeksi, niin lue miten suunnitteluprosessi  etenee ja meidän palveluhinnasto.

Pihasuunnittelu hinta


Vaatiiko pihamuutos  viranomaislupa

Rakennusvalvonnan lupa tarvitaan, kun:
-Rakennusluvan mukaiseen asemapiirrokseen merkittyjä pihajärjestelyjä muutetaan. 
-Pihajärjestelyjä muutetaan niin, että rakennusluvassa istutettaviksi osoitetut alueet tai muut asumisviihtyisyyteen vaikuttavat alueet supistuvat.
-Pihalle tehdään uusia piharakennelmia, muureja tai aitoja, jotka edellyttävät toimenpidelupaa.
-Muutostöitä tehdään asemakaavassa suojellulla tontilla. 
-Tontilta halutaan kaataa puita tavalla, joka edellyttää rakennusvalvonnan lupaa. 
-Tontilla tehdään pihaan vaikuttavia muita rakennustöitä, kuten rakennetaan hulevesijärjestelmä tai salaojitetaan rakennus. Nämä työt edellyttävät rakennusvalvonnan lupaa tai lausuntoa.

Palvelumme kuluu myös pääsuunnittelijan palvelu,  lupahakemuksien laatiminen ( Lupapiste.fi:n kautta) ja lupapiirustukset

 • toimenpideluvat
 • muutosluvat
 • maisematyöluvat
 • puunkatoluvat (sisältää puiden kuntokartoitus ja asiantuntijan lausunto)

Lue myös Helsingin rakennusvalvonnan ohjeet 

Maisemasuunnittelu 

Valmistamme julkisten pihojen yleis- ja rakennesuunnitelmat, maisemaselvitykset, maisemanhoito- ja kunnostussuunnitelmat,  julkisten tilojen suunnittelu, virkistysalueiden ja -reittien suunnittelu sekä maisemavaurioalueiden korjaus ja kehitys

 • piha- ja ympäristösuunnitelmat
 • maisemasuunnitelmat, selvitykset ja hoito-ohjelmat
 • viheralueiden kuntoarviot ja korjaussuunnittelu
 • luonnonmukaiset hulevesihallintaratkaisut
 • kansipihat ja kattopuutarhat 
 • kaivettujen maa-ainesten hallinta ja hyödyntämissuunnittelu
 • metsä- ja luontoalueiden suunnittelu
 • puistojen ja katujen (kantava kasvualusta) suunnitelmat

Ympäristöystävällinen  maisemasuunnittelu 

Maisemasuunnittelun ympäristöystävällisyys tarkoita on luonnollisuus ja kestävyys.  Ympäristöystävällisuus maisemasuunnittelussa on myös suuntautuminen  fyysisen ja psykologinen terveyden edistämiseen. Nämä tavoitteet muodostavat ekologisen maisemasuunnittelun lähtökohdat. 


Maisematyyli

Ekologinen puutarha (Natural garden)

Ympäristöystävällinen maisemasuunnittelu tarkoita minimaalinen tunkeutuminen luontoon, jotta maiseman luonnollisuus säilyisi.  Ekologinen puutarha on paikallinen, omavarainen ekosysteemi, jossa kaikki elementit ovat yhteydessä toisiinsa.

Ekologisen puutarhan erikoispiiri on:

– luonnonmukainen  ja helppohoitoinen; 

– luonnon monimuotoisuuden  edistävä;

– luonnon ja alueelle tyypilliset materiaalien käyttö;  

– alkuperäinen maastomuoto(lue lisää luonnonmukainen menetelmä kasvillisuuden valinnassa) ;

– kasvillisuus yhdistetään luonnon kasvillisuuden ja kivien kanssa;

-niitty nurmikon sijan ja viherkatto 

– kivillä laatoitettu ja turpeella peitetty mutkaiset ja katkaistavat polut

– metsäpuita ja pensaita.

Ekopuutarhan lähtökohta on alueen alkuperäinen kasvillisuus ja puusta valmistettu kalustot,  kivitakka, mökki tai vaja. Kannot ja sahatut puut ovat ekopuutarhassa penkit ja patsaat.  Pieni suo johon on ohjattu valunta on pihan helmi. 

Sisustus on huomaamaton: lyhdyt esimerkiksi puista ripustetuista pulloista, lintujen syöttölaitteista, viiniköynnöksistä tai hampusta valmistetuista käsityökaluista ja hyönteishotelli. 

Kasvillisuus valitaan siten, että sitä  hyödyttävät  hyönteiset  ja linnut. Esimerkiksi perhosta houkuttelevia kukkia, pensaita, jossa on myös marjoja linnulle.

Ekologisen puutarhan paletti on pehmeitä, luonnollisia värejä.

Hiilineutraali piha (Zero carbon garden)

Vähähiiliset maisemat ja pihat auttavat luomaan ilmastoystävällisiä tiloja ja yhteisöjä. Vähähiiliset maisemat edistävät energiatehokkuutta, vähentävät jätettä ja lisäävät biologista monimuotoisuutta ja ilmanlaatua.

Hiilineutraali piha

Hiilineutraali pihan ratkaisu