Pihasuunnittelu

Pihasuunnitelman lähtökohdat

Pihasuunnitelman tarkoitus on luoda asukkaille toimiva ja hyvinvointia tukeva ympäristö. Pihasuunnittelun tekokeinomme on taide, ekologosuus, toimivuus tai asukkaiden mukainen ratkaisu. Pihan tyyli voi olla luonnon piha, japanilainen, moderni, impressionistinen tai tietelin aikakauden mukainen. Pihan tarkoitus on myös  ”keskustella” rakennuksen kanssa ja ylläpita alueen historia. Pihasuunnittelun yhteydessä asukkaiden ilmiö ja alueen ”henki” aina säilytetään.

Pihasuunnittelu aloitetaan tutkimalla piha, lähiympäristö (luontaiset ja historialliset ominaisuudet), kasvillisuus ja kartoittamalla tilaajan toiveet.  Laadimme yleensä kaksi tai kolme luonnosta. Vaikuttavat tekijät ovat, mm. näkymä-linjat, pihan toiminnat, tyyli, väri ja tunnelma.  Tilaajan valittu  luonnoksen pohjana pihan rakennesuunnitelman, joka toimii rakennuslupahakemuksen liitteenä.  Suunnitelmassa esitetään kasvit, materiaalit, rakennetyypit ja -rakennelmat. Suunnitelmat tehdään urakkalaskentaa ja luvan hakemista varten riittävällä tarkkuudella. Asiakirjat toimivat lähtökohtaisesti myös kohteen toteutussuunnitelmina. Asiakakan pyynnöstä laaditaan visualisointi ja pihan kustannusarvio jota helpota päätöksenteko.

Suunnitelmassa esitetään korkeuskäyrät 10 cm väliin. Maapinnan korkeudet rakennuksen sokkelia vasten, korkeudet tontilla ja korkeusasemat tontin rajoilla ovat myös pihatilan ratkaisuun vaikuttavat tekijät. Pihan suunnitelman varteen tarvitsemme asemapiirustus ja/tai kanta- ja johtokartta jotka voida saada kaupungilta.

Jos haluat rakentaa tai parantaa pihan itse, eikä tarvitsee rakennus- tai toimenpidelupaa, niin pyyttä tarjous pihan yleissuunnitelmasta. Tarjouspyyntöön on hyvää liittää valokuvat pihalta ja alkuperäisetä suunnitelmista, esim. ARK-asemapiirustus. Muista myös mainita osoitteesi, että voimme katsoa kaupungin karttapalvelussa / Google Maps:n avulla pihan ympäristön. Jos hankesi vaatii pihasuunnitelmaa rakennuslupahakemuksen liitteeksi, niin lue miten suunnitteluprosessi etenee ja tutustu palveluhinnastoomme.

Pihasuunnitelman sisältö

Vaatiiko pihamuutos viranomaisluvan?

Rakennusvalvonnan lupa tarvitaan, kun:

Palvelumme kuluu myös pääsuunnittelijan palvelu, lupahakemuksien laatiminen ( Lupapiste.fi:n kautta) ja lupapiirustukset:

Maisemasuunnittelu

Valmistamme julkisten pihojen yleis- ja rakennesuunnitelmat, maisemaselvitykset, hoito- ja kunnostussuunnitelmat, julkisten tilojen suunnittelu, virkistysalueiden ja -reittien suunnittelu sekä maisemavaurioalueiden korjaus ja kehitys.