Pihasuunnittelu

Ominaispiirteet ja toiminnalliset lähtökohdat

Pihasuunnittelu

Kasvillisuuden, hulevesien ja maa-ainesmateriaalien yhteishyödyntäminen ihmisten viihtyvyyden osana…

Maisemainventoinnit ja selvitykset, maisemanhoito-, istutus ja kunnostussuunnitelmat, pihasuunnitelmat ja julkisten ulkotilojen, virkistysalueiden ja -reittien suunnittelu sekä vaurioalueiden kehittäminen.

 • piha- ja ympäristösuunnitelmat
 • maisemasuunnitelmat, selvitykset ja hoito-ohjelmat
 • viheralueiden kuntoarviot ja korjaussuunnittelu
 • luonnonmukaiset hulevesihallintaratkaisut
 • viherkansien -ja kattojen suunnitelmat
 • kaivettujen maa-ainesten hallinta ja hyödyntämissuunnittelu
 • metsä- ja luontoalueiden suunnittelu
 • puistojen ja katujen (kantava kasvualusta) suunnitelmat
 • maankäyttösuunnittelu ja ranta-asemakaavoitus
 • vihertöiden valvonta

Pihasuunnitelma kannattaa laatia hulevesi -ja kuivatussuunnittelun yhteydessä. Piha -ja hulevesien hallintaratkaisut muuttuvat esim. salaojaremontin, pihapintojen uusimisen tai rakennuksien peruskorjauksen ja muiden laajojen kaivutöiden seurauksena. Pihasuunnitelmassa huomioidaan mm:

 • Asemakaavamääräykset ja  lähtötiedot
 • Esteettömyys
  Pelastusreittejä ja nostopaikkoja
 •  Säilytettävien puiden  kasvuolosuhteiden säilyttäminen kaivutöiden aikana
 • Mitat, korot ja leikkaukset
 • Pihamateriaalit ja piha-alueiden rakennetyypit
 • Määräluettelot
 • Istutus- ja hoito-ohjeet

  Vihersuunnittelu

  Pihasuunnittelu

Piha- ja istutussuunnitelman luonnosvaiheessa voidaan esittää mm valokuvat, niin että luonnossuunnitelmasta ilmenee käytettäväksi suositeltavat kasvit.

Laatusertifikaattimme tarkista tältä 

Pihasuunnitteluohjeet Helsinki

https://www.hel.fi/static/rakvv/ohjeet/Pihan_ja_lahiymp_suunnittelu.pdf

Pihasuunnittelu

Pihasuunnittelu. Insinööritoimisto Vevira Oy Hulevesihallinta. Pihan rakennesuunnittelu

Pihasuunnittelu

Pihasuunnitelma. Pintavesisuunnitelma. Esimerkki. Insinööritoimisto Vevira Oy

Pihasuunnittelu

Pihasuunnitelma. Alueen leikkaukset. Insinööritoimisto Vevira Oy

Pihasuunnittelu. Insinööritoimisto Vevira Oy

Pihasuunnittelu. Oleskeluterrasi tehdään kallion päälle, auton kääntöpaikan varteen louhittu kallioseinämä muutetaan sammalseinäksi. Maksaruoho puutarha. Turva-aita, suojakaide, näkymäesteaita. Pihan turvallisuutta parannetaan mm. valaistuksella.

19005 500 Pihasuunnittelma 200330 1905 251

Pihasuunnittelu. Alueleikkaukset. Insinööritoimisto Vevira Oy

Hulevesisuunnittelu

Hulevesisuunnitelma. Pintavesisuunnitelma. Insinööritoimisto Vevira Oy