Maisematyölupa, Vantaa

VUOSI 2020PAIKKAKUNTA VANTAA TILAAJA YIT SUOMI OY, INFRAPROJEKTIT

Kiinteistöille 92-407-2-361, 92-52-303-2, (92-407-4-34?) ja 92-52-303-5 (osa, kaakkoisnurkka, Äyritie 5) haetaan maisematyölupaa maan täyttäminen esikuormitusta varteen.
Alueella on voimassa asemakaavamuutos 052500 AUB-alue (Aviapolis Urban Blocks) VEROMIES, Kaupunkisuunnittelulautakunta 3.11.2020.
Alue on suurimmaksi osaksi niitty, joka on kunnostettu teollisuusalueeksi sopivaksi. Asemakaavamuutoksen mukaan alueelle käyttötarkoitus muutetaan AK-alueeksi.
Kaakkoispuolella on käytöstä poistettu varastokenttä, jossa on todennäköisesti paikaliset sähkölinjat.
Alueella ei ole viemäreitä. Alueen kautta kulkee kaukolämpölinja. Kaukolämpölinjan osalta noudatetaan Vantaan Energian ohjeita.
Kaikki sähkökaapelit peilataan ja varmistetaan jännitteettömyys .
Tontti kuluu Palo-ojaan/ Kirkonkylänojan valuma-alueeseen. Alueen läpi ei kulje ympäröiviä alueita palvelevia avo-ojia.
Esikuormitussuunnitelmaa tarkennetaan ennen toteutusta ja esikuormitusta ei käytetä asuintalojen pohjanvahvistuksena vaan piha ja katualueiden osalta.
Nykyinen maa-aines ja esikuormitusaines erotetaan suodatinkankaalla.
Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia pysyvästi maisemakuvaan, koska toimenpide on väliaikanen.
Hankkeella ei arvioida olevan väliaikaisia vaikutuksia maisemakuvaan, koska
– se sijaitsee teollisuus- ja rakentamattomien alueiden ympäröimänä.
– Manttaalitien sunnasta (pohjois-puolella) hankealue Palo-ojan kasvillisuuden taakse
– Äyritien ja Tammiston kauppatien suunnista hankealue jää kapean viherkaistan taakse.
– Itäpuolella, hankkeen ja Hotellin ja alueelle kaavoitettu Rälssipuiston korttelin välillä on yli 100 m pituinen rakentamaton metsäniittyinen maasto( ei näköyhteyttä)
– hankkeen alue ja sen lähiympäristö eivät ole virkistyskäytössä

Muita projekteja

Näytä lisää