Suunnittelijat

Svetlana Fedorova, maisemainsinööri

Maisemainsinöörinä tein suunnittelutyötä työnantajan palveluissa vuoteen 2019 asti, minkä jälkeen viimein uskalsin perustaa yritykseni

Olen valmistunut maisemainsinööriksi (puutarha-, puisto ja maisemarakentaminen) vuonna 1999, Master’s Course, pääaineella maisemasuunnittelu ( kandidaatin  tutkinto 1998) Pietarin valtion metsäteknisessä akatemiassa, nyk. Saint-Petersburg State Forestry University;  Department of Landscape Gardening and Landscape Construction. Olen saanut puutarhurin työpaikasta  Suomessa heti valmistumisen jälkeen ISS-Suomi Oy:lta.  Olen ottanut iloiseksi minun ensimmäinen työpaikkani heti vastaan. Tästä alkoi oma työnuran kehitystyö….

Suomessa  työn ohessa olen suorittanut  Yhdyskuntasuunnitteluinsinööritutkinnon (2013) Lahden AMK:lla  ja ympäristöinsinööri YAMK-tutkinnon (2023), XAMK.  Minun pätevyys koostuu nykyään taiteesta, luonnontiedosta ja tekniikasta.  Tällä hetkellä työskentelen maisema-arkkitehtina ja toimialan vastaavana perheyhtiöllä Insinööritoimisto Vevira Oy:ssä.

Minun työkuvani kuluu jatkuvaa oppimista  ja osaamisen kehittämistä.

Koulutus

Puutarha- ja maisemarakennusinsinööri (Master’s Courses ), Pietarin valtion metsätekninen yliopisto, Department of Landscape Gardening and Landscape Construction,   Landscape architecture and building, 1999. Tutkinto arvosanalla ”Kiitettävä”.

Päätös tutkinnon tason rinnastamisesta ylempään korkeakoulututkinnon rinnastamisesta Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon, Opetushallitus 218/108/2002

Bachelor’s degree- Landscape architecture and building, Pietarin valtion metsätekninen yliopisto, Department of Landscape Gardening and Landscape Construction, 1998. Bachelor’s degree arvosanalla ”Kiitettävä”.

Ympäristöinsinööri YAMK, 2023  (työn ohella) HIILINEUTRAALIPIHA: selvitys pihasuunnittelutyökalusta.

https://www.theseus.fi/handle/10024/784505

Insinööri (AMK) yhdyskuntasuunnittelu , Lahden AMK, 2013 ( työn ohella) IMEYTYSMENETELMIEN KÄYTTÖ OSANA HULEVESIEN HALLINTA. Miten pohjavettä ylläpidetään kaupunkiolosuhteissa. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/70547/Fedorova_Svetlana.pdf?sequence=2&isAllowed=y

 

Erikoisala

Pihasuunnittelu, -selvitykset ja hoito-ohjelmat.

Hulevesisuunnittelu, -selvitykset ja hoito-ohjelmat.

Vihervalvonta

Täydennysopinnot

2022 Jatkokoulutusta harjoitteleville maisemasuunnittelijoille. Inspiraation lähteet: maalaus, musiikki, kuvanveisto ja arkkitehtuuri. (todistus)

Luennoitsija – Andrew Duff, Inchbald School of Design, London, Iso-Britannia

2022 Vihervalvojan koulutus, 5op, HAMK todistus

2020 Maa- ja georakentamisen perusteet, 5 op
2019 Geo-rakentaminen ja kaivannaistuotanto, Aalto, 5 op

2019 Viherrakennuttaminen, VYRA
2018 Uusiomateriaalit rakennushankkeessa UUMA2, Tampereen yliopisto, 5op
2015 Ympäristölainsäädäntö ja hallinto, Helsingin yliopisto, 3 op
2014 Ympäristövaikutusten arviointi, Helsingin yliopisto, 3 op
2014 Ympäristöriskien arviointi, Helsingin yliopisto, 6 op
2006 Tuotantotalous erikoistumisopinnot, EVTEK-AMK, 3 op
2004-2005 CAD-paja, Hyvinkään-Rihimäen ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus, 50 op
2004 CAD ja 3D valmistava koulutus, Riihimäen ammattiopilaitos, 11 op

Kortit

2020Tieturva II

2020 Työturvalisuuskortti

2019 Ratatyökortti
2019 Vesityökortti
2019 Valttikortti

Työkokemus

Ins. tsto Vevira Oy, maisema-arkkitehti 2.09.2019-…

Sitowise Oy, vanhempi suunnittelija 11.02.2019-31.08.2019
Ins. tsto Pohjatekniikka Oy, suunnittelija/projektipäällikkö 2008-2019
Finnmap Consulting Oy, Korjaus-/vienti., suunnitteluavustaja 2005- 2008
Järvenpään kaupunki, puistopuutarhuri 2003
ISS- Suomi Oy, Hyvinkää, puutarhuri 2000- 2004

Julkaisut

Hiilineutraalipiha: selvitys pihaselvityssuunnitelutyökalusta.2023. XAMK https://www.theseus.fi/handle/10024/784505

Imeytysmenetelmien käyttö osana hulevesien hallintaa – Miten pohjavettä ylläpidetään kaupunkiolosuhteissa. 2013, Lahden AMK  https://www.theseus.fi/handle/10024/70547

Pietarin Metsäakatemian kasvitieteellinen puutarhan puu- ja pensaskasvillisuuden
kuntoanalyysi peruskorjauksen suorittamiseksi. 1999, Pietari, Venäjä
Pietarin Metsäakatemian kasvitieteellisen puutarhan geoinformatiivinen järjestelmä (GIS). 1998, Pietari, Venäjä

Jäsennys

Maisemasuunnittelijat Ry yritysjäsen; Dendrologian seura ry

Referenssit työnantajan palveluajasta

2019 – Hulevesisuunnittelija

Luumäki-Imatra kaksoisraide rakennussuunnittelu kmv 324 +400 -318+900.
Kuivatus- ja hulevesien hallina
Imatran aseman sv-viemärisuunnitelma,
tasaus- ja hulevesi-/ pintavesisuunnitelma
Imatran kaupungin teollisuusalueen hulevesihallinta ja sv-viemärin suunnitelma
Imeytysrakenteiden detaljisuunnittelu

2019 – Maismeasuunnittelija, pintavesisuunnittelija

Ilveskorvenpuiston peruskorjaus, Vuosaari, Helsinki
Sijaitsee 1 lk. pohjavesialueella

2019 – Aluesuunnittelija, kuivatussuunnittelija

Bastukärr I työpaikka-alue (Itäinen osa) noin 80ha
Kuivatussuunnitelma, Asemapiirustus. Selvitys olevien hulevesirakenteiden toimivuudesta ( katselmuksen muistiossa),
Pinnantasaussuunnitelma( tontit ja katualueet)

2019 – Hulevesisuunnittelija, asiantuntija

Kiinteistö, Vantaa
Hulevesiselvitys
Valunnan/ hulevesien hallintasuunnitelma,
hulevesien mitoitus
Katualueen alustava rakennesuunnitelma

2018-2019 – Hulevesisuunnittelija, Maisemasuunnittelija

Ahveniston sairaala, Hämeenlinna
Asemakaavamuutosvaihe I
Hanke sijaitsee 1. lk. pohjavesialueella. Hulevesiselvitys,
pohjaveden laadun ja muodostumismäärään suojelutoimenpiteet.
Hulevesihallinnan konseptisuunnitelma

2014-2019 – Maismeasuunnittelija, Hulevesisuunnitelija

Sipoon PT-logistiikkakeskus, Bastukärr I (länsiosa)
Istutus- ja hoito-ohjeet.
Hulevesiaineisto BREEAM-ympäristöluokitukseen
Meluvalli (Avustava pohjarakennesuunnittelija)

2018-2019 – Maisemasuunnittelija, Hulevesisuunnittelija

As Oy Steniuksenkumpu 1,2,3 ja LPA. Espoo
Hulevesiselvitys ja hulevesihallintasuunnitelma-rakennuslupahakemukseen. Hulevesihallinasta vastaava henkilö. Työmaanvaiheessa
kuivatussuunnitelma liito-oraavan kulkuympäristössä.

2018-2019 – Maisemasuunnittelija, Hulevesihallinnasta vastaava henkilö

KOy Avian Elämänkaarikodit (Palvelutalo ja päiväkoti)
Perintökuja 14, Vantaa
Hulevesiselvitys, Hulevesisuunnitelma (hulevesien viivytys), pinnantasaussuunnitelma (rakennuslupavaihe)
Pintavesihallinasuunnitelma ( työmaavaihe)
Hulevesien hallina työmaan aikana
Vantaa LEED – luokitus Hulevesi (Myönnetty kultainen LEED)

2018 – Katusuunnittelija, projektipäällikkö

Väritehtaanpolku, Vantaa
Katusuunnitelma, kadun rakennesuunnitelma
Hulevesisuunnitelma
Kadun kuivatussuunnitelma
Tulvamitoitus

2018 – Katusuunnittelija

Vantaan AVIA-kortteli (Kortteli 52125, LPA)
Hulevesihallinasuunnitelma (hulevesien viivytys),
Pinnantasaussuunnitelma
Alueen rakennesuunnittelija
Liikennepysäköintialue on rakennettu oleva korttelialueen sisällä.

2016-2018 – Hulevesihallinnasta vastaava henkilö

Metsänkaltevan Palvelutalo ja K Oy Rauhanlähde, Hyvinkää
Hulevesienhallinasuunnitelma, hulevesien viivytys.
Pintavesisuunnitelma/pinnantasaussuunnitelma.
Esteetön pihapiiri.

2017-2018 – Ympäristölupakonsultti, Maisemasuunnittelija

Ympäristösuojelulain mukainen ympäristölupa:
1. Betoni- ja tiilijätteiden käsittely
2. Maa-ainesten hyödyntäminen
Ympäristölupahakemus, luvan koordinointi
Toiminnan sijoitus, asemapiirustus, pinnantasaussuunnitelma, täyttösuunnitelma
Hulevesihallintasuunnitelma.
Yleinen meluselvitys
Ympäristöluvan mukainen vaikutuksin arviointi:
– vaikutukset vesistöön
– vaikutukset maaperään ja pohjaveteen
– pöly- ja meluvaikutukset
– vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen

2017-2019 – Hulevesihallinnasta vastaava henkilö, Vastaava KVV-suunnitelija

Murata tehtaan laajennus, Vantaa, LPA
Voimalantie 6, Vantaa
Hulevesien hallina asemakaavamuutoksen varteen.
Hulevesien hallina rakennuslupahakemukseen.
Pintavesisuunnitelma työmaan aikana
Vastaava KVV-suunnittelija
Hulevesien hallintasuunnitelma, luonnonmukainen hulevesien viivytys ja puhdistus
Vesihuoltolain §17 a vapautuksen liittämisvelvollisuudesta hulevesi viemäriin, hakemusaineisto, koordinointi

2017-2019 – Hulevesihallinnasta vastaava henkilö, Maisemasuunnitelija

Retal Park, Laajalahti, Tontti 3,4,6, Sinimäentie 18-22, Espoo
ja mainoskyltti
Hulevesiselvitys (4,5 ha)
Rakennuslupa ja työmaavaihe.
Pihan sv-viemärisuunnitelma
Hulevesien hallintasuunnitelma
Pintavesisuunnitelma
Piha-alueen rakennesuunnittelu
Hulevesien hallina työmaan vaiheessa
Pohjarakennesuunnittelu (Kunnallistekniikan perustussuunnittelu)
Hulevesisuunnittelusta vastaava henkilö
Kaupungin avo-ojan siirtosuunnitelma
Hulevesiaineiston hyväksyttäminen Ely-keskuksessa
Mainoskyltti-alueen rakennesuunnittelu

2017 – Hulevesisuunnittelija, Maisemasuunnittelija

Murata tehtaan laajennus, Vantaa
Hulevesihallintasuunnitelma asemakaavamuutosvaiheessa
Rakennuslupa ja työmaavaihe :
Hulevesien hallintasuunnitelma, pintavesisuunnitelma
Ympäristöluvan päätöksen mukainen hulevesien viivytys ja laadun hallina

2017-… – Ympäristölupakonsultti, pääsuunnitelija

Peltojen peruskorjaus, pinnan korotus Tilat Kirkkonummi
Maa-ainesten hyödyntäminen pellolla (35ha )
Hydrologinen selvitys, hyödyntämisselvitys (kaivettu maa-ainesten jäteluonteen tarkastus), täyttösuunnitelma
asemaapiirustus, pinnantasaussuunnitelma
Sadevesiviemärin suunnittelu ja mitoitus

2013-2019 – Pääsuunnitelija, ympäristökonsultti, projektipäällikkö

Peltojen kasvuolosuhteiden parantaminen ja peruskorjaus. Pilaantumattomien maa-aineiston hyödyntäminen. 16ha, Vantaa
Toimenpidelupahakemus:
pääpiirustukset, pinnantasaussuunnitelma, hulevesien hallintasuunnitelma
Rakennuslupahakemus:
pääpiirustukset, pinnantasaussuunnitelma, hulevesien hallintasuunnitelma, liikennesuunnitelma
Suunnittelutarveratkaisu:
Hankeen vaikutuksen arvio mm, vaikutukset maaperän ja pohjaveteen, hydrologinen selvitys, vaikutus huleveteen ja vesistöön, vaikutukset kaavoitukseen ja rakennettu ympäristöön, pölyvaikutukset, sosiaaliset vaikutukset
Ympäristölupahakemus. (Työn osuus 100%)
Ympäristövaikutuksien arviointimenettely (työn osuus 80%)
Valitus ympäristölupapäätöksestä Vasaan HO (konsultti)

2014-2019 – Vastaavasuunnitelija/ maisemasuunnitelija, ympäristökonsultti, projektipäällikkö

Peltojen kasvuolosuhteiden parantaminen ja peruskorjaus. Pilaantumattomien maa-aineiston hyödyntäminen. 3ha, Sipoo
Toimenpidelupahakemus:
pääpiirustukset, pinnantasaussuunnitelma, hulevesien hallintasuunnitelma
Ympäristölupahakemus , hakemusaineisto ja tekniset piirustukset. Luvan koordinointi (Työn osuus 80%)
Valitus ympäristölupapäätöksestä Vasaan HO (valituksen laatija)

2016 – Hulevesisuunnittelija, Maisemasuunnittelija

Villa Bredan palvelukeskus, Kauniainen
Hulevesiselvitys, hulevesien hallintasuunnitelma
pinnantasaussuunnitelma. Esteetön pihapiiri

2016 – Maisemasuunnitelija

Kasinopuisto, Helsinki
Puiston käytävän siirtosuunnitelma

2016 – Pääsuunnitelija, hulevesisuunnitelija, projektipäällikö

Lassila& Tikanoja OYJ:n Keravan pieni kierrätysasemaan aseman peruskorjaus, Kerava
Toimenpidelupahakemus, pääpiirustukset ja lupa-aineisto
Hulevesien hallintasuunnitelma ja -selvitys.
Pinnantasaussuunnitelma
Sadevesiviemärisuunnitelma
Liittymiskohtalausunto
Rakennuslupa ja työmaavaihe

2016 – Hulevesisuunnittelija

Kauppakeskus i 3, Helsinki
Hulevesihallintasuunnitelma, rakennuslupahakemusvaihe.
Pintavesisuunnitelma.
Hulevesien hallina ja tulvariskiarvio BREEAM ympäristöluokituksen varteen

2016 – Hulevesisuunnittelija, masiemasuunnittelija

As Oy Järvenpään Tähkä, Järvenpää
Hulevesiselvitys ja hulevesihallintasuunnitelma
Pinnantasaussuunnitelma

2015-2016 – Pääsuunnitelija, prijektipäälliikkö

CCC Kerca III, Trailerinparkin laajennus, Keraava
Toimenpidelupahakemus, pääpiirustukset ja lupa-aineisto
Hulevesien hallintasuunnitelma ja -selvitys.
Pinnantasaussuunnitelma
Rakennuslupa ja työmaavaihe

2014-2018 – Hulevesisuunnittelija, masiemasuunnittelija

Koivuhakakortteli I ja Koivuhakakortteli II, Vantaa
Hulevesiselvitys ja hallintasuunnitelma. Työmaavaiheessa hulevesien viivytysrakenteiden detaljisuunnittelu.

2016 – Hulevesisuunnittelija

Kiinteistö Oy Sähkötie 1, Vantaa
Hulevesiselvitys ja hulevesien hallintasuunnitelma

2016 – Hulevesisuunnittelija

TIKKURILA MEGA, Niittyvillankuja 2A ja 2B, Vantaa,
Hulevesiselvitys ja hallintasuunnitelma
Avo-ojan selvitys

2016 – Masiemasuunnittelija, Hulevesisuunnittelija

Lip-lap Laituri OY, Vantaanpuistontie 23, Vantaa
Hulevesiselvitys ja hallintasuunnitelma
Hanke sijaitse I luokka pohjavesialueella Vantaan joen Natura2000 ranta-alueella

2016 – Hulevesisuunnittelija, Aluen rakennesuunnitelija

As Oy Vantaan Valotar, Vantaa
Hulevesiselvitys ja hallintasuunnitelma
Sadevesiviemärin suunnitelma
Luonnonmukainen hulevesien viivytys.
Työmaavaiheessa hulevesien viivytysrakenteiden detaljisuunnittelu.

2014-2016 – Hulevesisuunnittelija, masiemasuunnittelija

As Oy Hyvinkään Villamestari, korttelit 1a ja 1b, 2 ja 3, Hyvinkää
Hulevesien hallintasuunnitelma
Imeytyssuunnitelma
Hulevesien laadun selvitys
Vastanottava vesistön tulvaselvitys
Hanke sijaitse 1 lk. pohjavesialueella

2016 – Alue- ja maisemasuunnitelija

Sjökullan oppimiskeskus, Kirkkonummi
Pihan rakennesuunnittelu

2016 – Maisemasuunnitelija

KOy Espoon LIDL Martinsillan alue, Espoo
Kaupungin hulevesiojan siirtosuunnitelma liito-oravan kulkureittialueella. Detaljisuunnittelu -kaivupuiden läheisyydessä.

2016 – Hulevesisuunnittelija

KOy Espoon LIDL Martinsilta, Espoo
Hulevesien hallintasuunnitelma, hulevesiselvitys

2016 – Hulevesisuunnittelija

Porvoon Aleksanterinkaari-kortteli 22434, Porvoo
Hulevesiselvitys ja hulevesihallintasuunnitelmat.

2016 – Hulevesisuunnittelija, masiemasuunnittelija

Asuinkortteli Pähkinärinteentie 19, 21, 32, Vantaa
Hulevesiselvitys ja -hallintasuunnitelma. Hulevesien luonnonmukainen viivytys.
Rakennuslupa ja työmaavaihe.
Pintavesisuunnitelma.

2016 – Hulevesisuunnittelija, masiemasuunnittelija

GT-AUTOTALO, Tiilipojanlenkki 4, Vantaa
Hulevesiselvitys
Pinnantasaussuunnitelma
Hulevesien hallintasuunnitelma

2016 – Pohjarakennesuunnitelija

Kortteli 17567, tontti 6,7,8,9,10,11 ja 12, Vantaa
Pohjaveden hallintasuunnitelma ja selvitys

2014-2015 – Pääsuunnitelija, ympäristökonsultti

Focus-alue, Tuusula
Toimenpidelupahakemus, lupa-aineisto
Hulevesien hallintasuunnitelma ja -selvitys. ( valunnan määrän ja laadun selvitys)
Ympäristölupahakemus (betonimurskeen hyödyntäminen alueen esikuormituksessa)
Kaivettu maa-ainesten hyödyntäminen alueen esikuormituksessa. Hanke sijaitse 1 kl. pohjavesialueen rajalla.
Hulevesien liitos avo-ojaan.
Maarakennesuunnittelu ( detaljileikkaukset)

2016 – Hulevesisuunnittelija

Autokeskus Konala, Helsinki
Hulevesien hallintasuunnitelma ja selvitys
LEED-ympäristöluokittelu aineisto ( hulevesi)

2016 – Hulevesisuunnittelija

As Oy Vantaan Talvikkitie 36, Vantaa
Rakennuslupa ja työmaan vaiheessa
Hulevesien hallintasuunnitelma ja hulevesiselvitys
Hulevesihallinnan liittyvä rakennesuunnittelu
Pintavesisuunnitelma

2016 – Hulevesisuunnittelija

As Oy Töölön Pasuuna, Helsinki
Rakennuslupa ja työmaan vaiheessa
Hulevesien hallintasuunnitelma ja hulevesiselvitys
Pintavesisuunnitelma

2016 – Hulevesisuunnittelija

As Oy Helsingin Kotikontu, Helsinki
Rakennuslupa ja työmaan vaiheessa
Hulevesien hallintasuunnitelma ja hulevesiselvitys ( hulevesien laadun ja määrän hallinta)
Hanke sijaitse 1 lk pohjavesialueella. Viherkatto.
Hulevesien imeytys ja viivytysdetaljisuunnitelma.
Pinnantasaussuunnitelma.
Imeytys- ja viivytysmenetelmien huolto-ohjeet

2016 – Hulevesisuunnittelija, masiemasuunnittelija

K-Citymarket, Sastamala
Hulevesiselvitys ja hulevesihallintasuunnitelma( Hulevesien viivytys- ja laadunhallinta) . Mainospylonin kuivatussuunnitelma.
Pinnanvesisuunnitelma ja menetelmien detaljisuunnittelu
liitos avo-ojaan.

2016 – Pääsuunnittelija

Bisajärventie 32-34, Tila, Vantaa
Toimenpidelupahakemus
Pääpiirustukset
Maa-ainesten hyödyntämissuunnitelmaselvitys

2016 – Hulevesisuunnitelija

KOy Vantaan Spinellikuja, Vantaa
Hulevesien hallintasuunnitelma, Hulevesiselvitys

2013-2017 – Ympäristökonsultti, suunnitelija

Nummisten maanottoalue
Jätevesien hallintasuunnitelma

2016 – Hulevesisuunnitelija

As Oy Kukinkuja 4, As Oy Kukintie, Vantaa
Hulevesien hallintasuunnitelma ja hulevesiselvitys
Luonnonmukainen hulevesien viivytys

2015 – Ympäristökonsultti, Hulevesisuunnitelija

Pohjolan liikenne, Veturitien varikko, Veturitie 15-17, Helsinki
Rakennuslupahakemus, ympäristölupahakemus
Hulevesiselvitys ja hallintasuunnitelma
Lausunto hulevesien laadusta
Luonnonmukainen hulevesien viivytys.

2015 – Hulevesisuunnitelija, maisemasuunnitelija

Rajamäen terveysasema, Nurmijärvi
Rakennuslupahakemukseen: Hulevesiselvitys ja hallintasuunnitelma,
Pinnantasaussuunnitelma
Hulevesimenetelmien rakennesuunnittelu
Esteetön pihapiiri

2015 – Pääsuunnitelija, KVV-suunnitelija

Lassila & Tikannojan, Pienikierrätysaseman peruskorjaus, Kerava
Toimenpidelupahakemusaineisto
Asemapiirustus, Hulevesiselvitys ja
hallintasuunnitelman
KVV-suunnitelma

2015-2016 – Hulevesisuunnittelija

KCM Sastamala, Sastamala
Hulevesien hallintasuunnittelu, hulevesien viivytys. Alueen avo-ojan selvitykset.
Lastausalueen tasaussuunnittelu

2015 – Hulevesisuunnittelija

KM Oulunkylä, Kisällinkuja 2, Helsinki
Hulevesien hallintasuunnitelma, hulevesien viivytys.

2015 – Aluesuunnitelija, maisemasuunnittelija

ÅBYN entiset elementtitehtaan tontit
Hulevesihallinnan yleissuunnitelma, hulevesimenetelmien maisemalinen suunnittelu. Hulevesien viivytyksen konsepti-suunnitelma, mm. onnettomuustilanteessa. Hanke sijaitse I luokka pohjavesialueella, hulevesien purku Vantaan joen Natura 2000 ranta-alueelle.

2014-2016 – Hulevesisuunnitelija

Värimestarinkaari-asuin kortteli 5-446, tontti 1,2 ja 3, Hyvinkää
Hulevesiselvitys
Luonnonmukainen hulevesien hallintasuunnitelma

2015 – Hulevesisuunnitelija

Fysioline Fressi Oy Vantaa, Rajatorpantie 19, Vantaa
Rakennuslupavaihe
Pohjavedenhallintasuunnitelma
Hulevesiselvitys
Hulevesihallintasuunnitelma

2015 – Maisemasuunnitelija

OP-Pohjola Vallila 2015, Teollisuuskatu 1 B, Helsinki
Pihan ja katualueen Istutussuunnitelmat (kantava kasvualusta)
Kastelu ja hoito-ohjeet
Rakennuslupa ja työmaavaihe.
Istutussuunnitelmien haaste kaupungin kunnallistekniikan lisäksi:
-puiden istutus kantavaan kasvualustaan muurin veressä
– puiden istutus kantava kasvualustaan sulapitojärjestelmän vieressä
-puiden istutus kantava kasvualustaan vanhaan kellarin päälle

2014 – Hulevesisuunnitelija

Marja-Vantaa, As Oy Vantaan Ruusukvartsi, Vantaa
Hulevesien hallintasuunnitelma ja hulevesiselvitys. Hulevesien viivytysmenetelmien rakennesuunnittelu.
Pihan hulevesiviemärisuunnitelma
Lähiympäristön tulvaselvitys

2014 – Maisemasuunnitelija

Granicon Oy, Kiviainestuotanto, Lappeenranta
Esiselvitys, ympäristöluvan varteen
Maisema- ja luonnon selvitys

2014 – Hulevesisuunnitelija, aluesuunnitelija

Kiinteistö Oy Helsingin Dosentinlinna, Helsinki
Rakennuslupavaihe
Hulevesien hallintasuunnitelma ja hulevesiselvitys
Pinnantasaussuunnitelma

2014 – Hulevesisuunnitelija

Hyvinkään kodinkeskus, Hyvinkää, Korjaushanke
Pihan kuntoarvio
Pihan kuivaussuunnitelma
Tulvasuojelusuunnitelma
Pihan hulevesiviemärin suunnittelma

2014 – Hulevesisuunnitelija, maisemasuunnitelija

As Oy Juustenintie, As Oy Luutnantinpolku, As Oy Juusteni, Helsinki
Hulevesien hallintasuunnitelma ja hulevesiselvitys
Pinnantasaussuunnitelma
Luonnonmukainen hulevesien viivytys
Kadun istutuskaistan rakennesuunnittelu
Hulevesimenetelmien rakennesuunnittelu.
Pihan sv-viemärisuunnitelma( ohjeellinen)
Alue on osittain painunut rakentamisen ja pohjaveden tason alentamisen seurauksena.
Hulevesihallinnan periaate oli mm. maaperän läpäisevyyden huomioiden suodattaa osa hulevettä pohjavedeksi ja loput hyödyntää istutuskastelussa
Suodatusmenetelmien istutus- ja kasvillisuussuunnitelma

2014 – Maisemasuunnitelija

HUS- logistiikkakeskus, Martinlaakso, Vantaa
Hulevesiselvitys ja hallintasuunnitelma. Hulevesien laadun ja määrän hallinta. Vantaanjoen tulvaselvitys.
Uutistien sv-viemärin ja istutussuunnitelma
Asemakaava, Rakennuslupahakemusvaiheet
Viivytysmenetelmien rakennesuunnittelu

2014 – Ympäristösuunnitelija

Haimoon koulu, Haimoontie 360, Vihti
Jätevesisen käsittelyselvitys ja ympäristösuunnitelma.
Vaihinojan tulvaselvitys.
Alueella ei ole kunnallistekniikka. Jätevesien purku puhdistuksen jälkeen vesistöön.
Jätevesien puhdistussäiliöiden lisäksi oli suunniteltu mm. maanalainen hiekkasuodatuskentät. Jätevesien määrän mitoitus.

2014 – Hulevesisuunnitelija

Kiinteistö Oy, Helsingin Dosentinlinna 14, Helsinki
Rakennuslupa- ja työmaan vaihe.
Hulevesien hallintasuunnitelma ja hulevesiselvitys.
Pinnantasaussuunnitelma.
Pihan sv-viemärisuunnitelma

2013 – Hulevesisuunnitelija

As Oy Keravan Virrenkulma, Kerava
Aluesuunnittelu
Hulevesien hallintasuunnittelu

2013 – Pohjarakennesuunnitelija, maisemasuunnittelija

Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarha, Systemaattinen osaston korjaus, Helsinki
Systemaattinen osaston salaojitus
Alueen pohjatäyttökerrokset
Hulevesien hallintasuunnitelma ja hulevesiselvitys
Hulevesien hyödyntäminen alueen vesiaiheessa, ideasuunnitelma ja hulevesien mitoitus

2013 – Hulevesisuunnittelija

NCC Rakennus Oy, HUS- logistiikkakeskus, Vantaa
Hulevesiselvitys
Hulevesien hallintasuunnittelu
Hulevesimenetelmien detaljisuunnittelu
Tulvamitoitus

2013 – Hulevesisuunnittelija

NCC Rakennus Oy, Pressi Business Park, Vantaa
Hulevesiselvitys
Hulevesien hallintasuunnittelu
Hulevesimenetelmien detaljisuunnittelu
Tulvamitoitus

2013 – Hulevesisuunnittelija

HOK Elanto, Konalanportti, Kortteli 32-044-2, Helsinki
Hulevesiselvitys
Hulevesien hallintasuunnittelu

2013 – Ympäristökonsultti, maisemasuunnittelija

Hyötykäyttökelpoisten jätejakeiden käsittelylaitos,
Pa-Ri Materia Oy, Pajakatu 2, Riihimäki
Luonnonmukainen pintavesiensuojelusuunnitelma mm. kasvillisuuden avulla

2013 – Ympäristökonsultti, maisemasuunnitelija

Murskaus, maa-ainesten seulonta ja varastoalue
Aurinkokallio, Tila 416-3-97, Vantaa
Toiminta-alueen suunnitelmaa ja toimintojen sijoitus
Hulevesiselvitys ja suunnitelma
Luonnonmukainen valunnan puhdistus

2013 – Hulevesisuunnitelija

Hietaniemen krematorion laajennus, 13-454-1, Helsinki
Hulevesiselvitys
Luonnonmukainen hulevesien hallintasuunnittelu
Kolumbaarion ympäristön kuivatussuunnittelu
Hulevesihallintamenetelmien rakennesuunnittelu.

2013 – Hulevesisuunnitelija, maisemasuunnittelija

W&T Center, Tontti 68-010-19, Vantaa
YIT Rakennus OY.
Hulevesiselvitys
Luonnonmukainen hulevesien hallintasuunnittelu
Kasvillisuuden kuntoarvio

2012 – Maisemasuunnitelija

Sipoon-ranta Itäosa, Ranta-aukio, Storörentie, Örnvikintie, LP-6, Sipoo
Maisemasuunnitelma, Katumiljöö- ja vihersuunnitelma
Istutussuunnitelma (Kantava kasvualusta)

2012 – Maisemasuunnitelu

As Oy Sipoon-rannan Mesaani ja Levanki, Sipoo
Pihasuunnitelma, pihakannen istutusalueiden rakennesuunnittelu

2012-2017 – Hulevesisuunnitelija, maisemasuunnitelija, ympäristökonsultti

Tila Kalliola, 505-409-5-1243, Mäntsälä
Maa-ainestenotto ja maakaatopaikka, Ympäristöluvat
Suunnitelmien päivitys lupamääräyksien mukaisesti
ARK-Asemapiirustus
Maisema- ja luontoselvitys
Pintavesiselvitys ja suojelusuunnitelma
Pohjavesiselvitys ja suojelusuunnitelma
Hulevesihallinnan rakennesuunnitelma
Jälkihoitosuunnitelma

2012-2013 – Hulevesisuunnitelija, maisemasuunnitelija

Motor Center AVIA, Vantaa
Hulevesiselvitys ja hallintasuunnitelma (hulevesien laadun ja määrän hallinta)
Tikkurilantien avo-ojan selvitys ja tulvakapasiteetin mitoitus
KVV-suunnitelma (yleissuunnitelma)
Hulevesimenetelmien rakennesuunnitelmat
Säilytettävän puuston kuntotarkastus

2012-2013 – Hulevesisuunnitelija, maisemasuunnitelija

Asuinkortteli 41-295, tontti 2,3,4, Helsinki
Rakennuslupa ja työmaan vaiheessa
Hulevesiselvitys ja hallintasuunnitelma( hulevesien laadun ja määrän hallinta)
Luonnonmukainen ja tekninen hulevesien viivytys
Pohjaveden hallintasuunnitelma ja pohjaveden laadun turvaaminen
Hulevesimenetelmien rakennesuunnitelmat
Imeytyssuunnitelma ja tulvan hallinta
KVV-suunnitelma (yleissuunnitelma)
Maaperän ja pohjaveden puhdistus kasvillisuuden avulla, kehityssuunnitelma
Hanke sijaitsee 1 lk. pohjavesi alueella. Pohjaveden laatu on todettu huonoksi.

2012 – Hulevesisuunnitelija

Helsinki Viikki Biologinkatu 3
Hulevesien hallintasuunnittelu
Hulevesiselvitys

2011 – Hulevesisuunnitelija

Asuinkortteli 71-203, Ilmolla, Vantaa
Hulevesiselvitys
Hulevesien hallintasuunnitelma, luonnonmukainen ja tekninen hulevesien viivytysratkaisut.
Rakennuslupahakemusvaiheessa

2009 – Maisemasuunnitelija

Rakennusmateriaalitehdas, MAXIT, Ekaterinburg, Venäjä
Pihasuunnitelma, tasaussuunnittelu

2009 – Maisemasuunnitelija

Mäenkylän uusisilta, Turku
Sillan ympäristön maisemasuunnitelma, istutussuunnitelma
Kasvien valinnassa ja rakennekerroksessa on huomioitu mm. mahdollinen veden nousu tulvan aikana

2008 – Maisemasuunnitelija

Logistiikkakeskus Europe, Sponda, Moskovan alue, Venäjä
Pihasuunnitelma

2008 – Maisemasuunnitelija

Asuin kortteli Kolomjagi, Pietari, Venäjä
Pihasuunnitelma

2008 – Maisemasuunnitelija

Asuinalue Viipurin Papula, 3,75 ha, Viipuri, Venäjä
Kivipuistonsuunnitelma

2006-2007 – Projektisihteeri

EKHA, Euroopan kemikaalivirasto, Helsinki

2005-2007 – Projektisihteeri

YIT Lentek pääkonttori, Primorsky 52, Pietari, Venäjä

2004 – Maisemasuunnitelija, työnjohtaaja

Sveitsinportin Auto, Hyvinkää
Pysäköintialueen rinteen maisemointi
Työmaan aikana työnjohto ja valvonta

2003 – Vihersuunnitelija

Hatanpää valtatie 26, Liikealue, Tampere
Pihasuunnitelma

2002 – Maisemasuunnitelija, työnjohtaaja

Järvenpään asema-alueen istutuksien uusiminen (2ha)
Ratahallintokeskus
Pihasuunnitelma, kustannuslaskenta
Työmaan aikana työnjohto ja valvonta

Lisäksi Lahden AMK opiskelun liittyvä:

2012-2013 – Hartolan kaupunki

Hartolan keskustan yleiskaavan varteen:
Hartolan keskustan maisemahistoriallinen selvitys
Pohjavesiselvitys (1 lk. pohjavesialue)
Pinta- ja hulevesivesiselvitys
Arvosana – erinomaista

Lisäksi piha-alueiden korjaus- ja rakennesuunnittelut.