Tarina

Toinen ajattelee asioita maisemallisesti, ja toinen rakenteellisesti

Maisemasuunnittelu ja toimenpideluvat vuosi 2022…

Palvelemme laajentunut pääsuunnittelutehtäviin. Toivomme myös vihervalvontaa-tehtävien toimeksiantoja.

Maisemasuunnittelupalvelumme on sertifioittu RALA-sertifiointijärjestelmässä  vuonna 2019 lähtein.

RALA-sertifiointi on kansainväliseen ISO-järjestelmään pohjaava, puolueeton sertifiointimenettely yrityksen johtamisjärjestelmän eri osa-alueiden arviointiin ja kehittämiseen. Sertifiointia voivat hakea rakennusalalla toimivat suunnittelu-, rakennus- ja asennusyritykset sekä rakennuttajat.”

Maisematyö- ja toimenpideluvat, vuosi 2021

  • Suunnittelupalvelut taloyhtiölle ( pihasuunnittelu ja hulevesisuunnittelu)

Piha- ja hulevesisuunnittelu, vuosi 2020

Ensimmäisen vuoden aikana  keskityimme maisema- ja aluesuunnittelun puitesopimuksiin, julkisten hankkeiden tarjouskilpailuun ja laajensimme  pihasuunnittelupalvelua yksityisille rakentajille ja taloyhtiölle. COVID-19  riisistä huolimatta olemme mukana yli kahdessakymmenessä projektissa, jossa osassa pääkonsulttina.  Palvelemme kuntia, taloyhtiöitä, rakennusyhtiöitä ja yksityisiä asiakkaita Suomessa. Keskeiset palvelupisteemme ovat:

  • Suunnittelupalvelut rakennuslupahakemuksiin( pihasuunnittelu ja hulevesisuunnittelu)
  • Työmaapalvelu ( mm. pihan rakennesuunnittelu)
  • Rakennuttaminen ja urakkaneuvottelu
  • Kustannusarviot
  • Vihervalvonta

Tärkeintä meille on, että asiakkaamme saavat korkeatasoista ja laadukasta palvelua sovitun aikataulun mukaisesti.

Olemme sertifioineet Ins. tsto Vevira Oy:n Laatujärjestelmän ( Maisemasuunnittelu, RALA-sertifikaatti ).

Vevira Oy.lla on puitesopimukset Iin ja Nurmeksen kuntien kanssa Maisema- alue- ja kunnallistekniikan suunnittelupalvelusta. Olemme mukana mm. Tuusulan ja Imatran puitekonsulttijärjestelmässä.

Insinööritoimisto Vevira Oy on Suomen sisämarkkinalla toimiva yhdyskunta-, infra- ja maisemasuunnittelun asiantuntijapalveluyritys. Yrityksen asiantuntijaverkosto kattaa koko Suomen ja palveluita em. tarjotaan hankkeiden jokaisessa vaiheessa. Toiminnan jatkuvalla kehittämisellä taataan asiantunteva osaaminen yhdyskunta-alan tarpeisiin.

Vevira, vuosi 2019

Kurssityön aiheena oli Pietarin metroaseman Chernaja rechkan puiston suunnittelu- ja kehitys. Puiston kehitysteemoja sai valita vapaasti. Päätin vuonna 1997, että suunnittelen puiston vesipuistona. Peilivesiallas, suihkulähde, porrastettu suihkulähde ja vesilabyrintti….  Opiskelin ahkerasti. Vesiaihe parantaa ja yhdistää maisemakuvaa sekä virkistää. Suunnittelijalle vesi on osa maisemointi materiaalia. Erilaisilla suunnitteluratkaisuilla voi vettä käsitellä vesiaiheissa. Virtaamanopeutta vesireiteillä voi vaihdella, tehdä vesiputouksia, vesiseiniä ja lähteitä. Vesiaiheisiin voi varastoida myös vettä esimerkiksi alueiden kasteluvedeksi.

Niin vesiaiheista tuli ammatillinen intohimo, joka jäi odottamaan omaa hetkeään…

Vuonna 2011 intohimo ”heräsi henkiin” hulevesien hallinnan avulla. Suoritin 2011 toisen insinööritutkinnon Lahden AMK:ssa.   Niin taide, tekniikka -ja ympäristötieteellinen koulutus oli saanut vahvaa rakenteellista täydennystä. Työkokemuksen kautta tulee ymmärrys, että pystyy hallitsemaan esim. pihan tai puiston suunnittelun kokonaisuuden. Toimimaan maisema-arkkitehtina, rakennusinsinöörinä ja kunnallisteknisenä suunnittelijana.

Yrityksen nimi VeViRA tarkoittaa:

Vesi-, viher-, rakennus- ja aluesuunnittelussa (Alueella tarkoitetaan kuitenkin ”maisemaa”:)))

T. Svetlana ja Arto