VANTAAN KAUPUNKI / HULEVEDET Interaktiivinen Esite

VANTAAN KAUPUNKI / HULEVEDET Interaktiivinen Esite

Osallistuimme VANTAAN KAUPUNKI / HULEVEDET Interaktiivinen Esitteen laatimiseen yrityksemme mainoskampanjan avulla. Nyt opas on aikoo käyttää sekä sähköisessä että painetussa viestinnässään.
Kiitämme JS Suomi ja Vantaan kaupunki hienosta mainoskampanjasta.