Soita: +358 50 597 8725
Vihertehokkuus

Vihertehokkuuslaskenta palvelu 

Vihertehokkuus 

Viherkerroinmenetelmä on uusi ekologinen  suunnittelutapa tonttien viherpinta-alan arviointiin. Asemakaavassa asennetaan tontille viherkerrointavoitetason, jonka pihasuunnittelija( ja hulevesisuunnittelija)  voivat  täyttää käyttämällä erilaisia viherelementtejä, esimerkkiksii  kasvillisuus, hulevesiviivytys ja erilaisia pinnoitteita. Viherkerroinmenetelmässä huomioidaan eri viherelementtien ekologisuus, toiminnallisuus, maisema-arvo ja kunnossapito.

VIHERTEHOKKUUS = viherkertoimilla painotettujen elementtien yhteispinta-alan / alueen pinta-alaan

Vihertehokkuus ja hulevesien viivytystarve lasketaan pihasuunnitelmasta Vantaan iWater -laskurilla, joka on saatavissa kaupungin sivulla. 

Mitä on hulevesisuunnittelu? 

Hulevesi on rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle pinnalle kertyvää sade- tai sulamisvettä. Hulevettä hallitaan imeyttämällä, viivyttämällä, haihduttamalla sekä johtamalla viemäröintiin. Hulevesihallintaan liittyviä toimenpiteitä on mm. hulevesin määrään, laadun ja kustannuksen hallinta. Tutkitaan luonnonmukaisilla menetelmillä, kuten suodattamalla ja pidättämällä hulevesiä, ennen kuin ne päätyvät viemäriin tai vesistöön. Toteutuneiden hankkeiden osalta tarjoamme kuntoarvioita, hallinnollisia selvityksiä ja rasitesopimuksien liitteeksi virtaamaselvitykset.

Viherkerroin asemakaavoituksessa ja rakennuslupahakemuksessa 

Vihertehokkuus laskelman yhteydessä toimimme hankkeen sekä hulevesi- että pihasuunnittelijana. Laskentaa tehdään valmiin suunnitelmien pohjana. Laadimme tarvittaessa vihertehokkuuskertoimen laskelman varteen myös  hulevesihallintasuunnitelman ja pihasuunnitelmat.

Tuntihintamme viherkeroimen laskelmassa ja siihen liittyvä  suunnittelupalvelussa on 65€ (sis. ALV24%).