Ympäristösuunnittelu

Tarjoamme ympäristösuunnittelun ja -johtamisen asiantuntijapalvelut, luonnonvarojen hoidon suunnittelu, ympäristövahinkojen ja -vaikutusten arviointi ja torjuntasuunnittelu, ekologisen tiedon tekniset sovellutukset, ympäristönsuojelun suunnittelu, kiinteiden jätteiden huollon suunnittelu, vesistöjen kunnostussuunnittelu, pohjaveden suojelusuunnittelu.

– ympäristöluvan konsultointi
– arkkitehti-, rakenne- ja maisemasuunnittelu
– piirustusten ja- asiakirjojen laatiminen
– vaikutuksien selvitys ja mitoittaminen
– lupaprosessisuunnittelu ja koordinointi
– toiminnan kustannusarvio(tarvittaessa)

Kun ympäristölupa on myönnetty:

– lupamääräyksien mukaan teknisen osuuden laatiminen
– vesistövaikutuksien valvonta ja raportointi.

Tarjoamme myös rakennusten purku-urakoiden konsultointi, uusiomateriaalien hyödyntämisselvitykset, MARA- ( tulossa  MASA) ilmoituspalvelu, ympäristöriskien arviointi ja hallinta, maa-ainesluvan liityvät kunnostussuunnitelmat.

Selvitämme toimintaan tai YVA-menettelyyn varteen:

  • maankäyttöselvitykset
  • maisema- ja luontoselvitykset
  • maasto-, maaperä- ja pohjavesiselvitykset
  • vesistö-, noro, -ja suohydrologiset selvitykset
  • hulevesiselvitykset ja vaikutukset vastaanottavaan vesistöön
  • yleiset meluselvitykset
  • ekologinen kompensaatio

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Kompensaatio_on_uusi_keino_hidastaa_luon(48509)

 

Referenssimme:

  • Kaivettu pilaantumattoman maa-aineiston hyödyntäminen peltojen peruskorjauksessa, Sipoo ( jätteiden hyödyntämislupa)

 

 

Aurinkikallio

Rakentamisen yhteydessä on säilytetty maastossa muodostunut kosteikko