Ympäristösuunnittelu

Asiakkaan tarpeen ja ympäristön hyväksi

Ympäristösuunnittelu

Tarjoamme ympäristösuunnittelun asiantuntijapalvelut:

Maa-ainesten ottamiseen liittyvät luvat ja ilmoitukset, suunnitelmat sekä selvitykset.

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa ( MARA-ilmoitukset)

Ympäristöluvat jätteen ( mm. maa-ainesjätteiden) ammattimaisen ja laitosmaisen käsittelyn

Katopaikkaluvat (sijoitus ja vaikutukset)

Lupahakemuksen aikana: 

Konsultointi ja koordinointi
Piirustusten ja- asiakirjojen laatiminen
Vaikutuksien selvitys ja mitoittaminen:

  • hulevesi-, jätevesiselvitykset
  • selvitys käyttämästä maa-ainesmassoista
  • maisemaselvitys
  • luontoselvitys
  • yleinen meluselvitys
  • lupaprosessisuunnittelu ja koordinointi
  • kustannusarvio
  • seurantaohjelmat  ja tarkkailusuunnitelmat

Kun ympäristölupa on myönnetty:

– lupamääräyksien mukaan teknisen osuuden laatiminen
– vesistövaikutuksien valvonta ja raportointi.

Olemme Suomen Ympäristöoikeustieteen seuran jäsen http://www.sysry.fi/

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Kompensaatio_on_uusi_keino_hidastaa_luon(48509)

Referenssimme:

  • Kaivettu pilaantumattoman maa-aineiston hyödyntäminen peltojen peruskorjauksessa, Sipoo ( ympäristölupahakemus, prosessin koordinointi ja suunnitelmisen laatiminen)

 

Hulevesisuunnittelu

Hulevesisuunnittelu ympäristöteknisen suunnittelun osana