Soita: +358 50 597 8725
Pinnantasaussuunnittelu

Pinnantasaussuunnittelu on myös hulevesien hallina

Pinnatasaussuunnittelu

Pinnantasaussuunnitelman tavoite on ohjata hulevedet rakennuksen vierestä hallitusti pois.

 Pinnatasauksen avulla hyödynnetään esim. hulevettä kasvillisuuden tarpeisiin ja varmistetaan pihan kantavuus. 

Tämän lisäksi tasauksessa huomioidaan:

  • maaperän kantavuus ja routanousu
  • esteettömyys
  • pelastustiet ja pelastusautojen paikat
  • pihan käytön ja hoidon vaatimukset eri vuodenaikoina.

Rakennuksen vieressä käytämme sepelikaista, seulanpääkiveystä tai vastaavaa materiaalia erottamassa nurmikkoalue seinästä. Nurmikon ja kasvillisuuden ulottaminen seinään saakka ei ole hyvä ratkaisu. Varmistamme aina  pinnoitteesta rippumattaa veden vapaa valumisreitti riittävän etäälle seinälinjasta. Pihan tasaus tehdään aina niin, että  maapinnan yläpuolella oleva sokkeli korkeus olisi rakennuksen kannalta olla mahdollisesti suuri. 

Ikkunoiden eteen ja sokkelin läheisyydessä kukkapenkein tai istutuslaatikoiden sijoituksessa huomioidaan, että  vettä pääsee pois rakennuksen ja allasrakenteen välissä. Puita istutettaessa huomioimme etäisyydet rakennukseen ja putkilinjaan. Tarvittaessa käytetään juurisuoja. 

Mitoitetaan pihan rakennekerroksien paksuuden.

Valunnan selvitys (hulevesihallina- ja pinnantasaussuunnittelu) 

kiinteistökauppaan, hallintopakkoon  ja/tai korjaushankkeiseen:

– Kiinteistön ja sen vaikutusalueen hulevesijärjestelmien kuntoarviot

– Ulkopuolisen valunnan selvityksen

–  Saatujen aineistojen perusteella laaditaan hulevesiselvitys ja -hallintasuunnitelmapiirustus. Selvitys sisältää lähtötilanteen osalta suunnittelualueen ympäristön- ja maankäytön, alueen kunnallistekniikan, lakitieteellisen arvion, maaperä -ja pohjavesiarvion sekä hulevesien ja kuivatusvesien mitoituksen.

– Hulevesiselvityksen  ja hulevesihallintasuunnitelman pohjalta laaditaan korjaussuunnitelma.

Ennen mahdollisten rakennuskorjaustöiden aloittamista on oltava rakennekorjaus-asiantuntijan tekemä kuntoarvio ja vaurioiden kartoitus. Jos kosteushaitat pintaveden tunkeutumisen lisäksi aiheutuvat kapillaarikatkon puuttumisesta sokkelin, perusmuurien tai lattian ja seinän osien väliltä ei rakennukselle kohdistuvia kosteushaittoja voida saada poistumaan pelkästään sadevesiä pois johtamalla ja kallistuksia korjaamalla.