Pinnatasaussuunnittelu

Pinnantasaussuunnitelma/Pintavesisuunnitelma

Pinnantasaussuunnitelman tavoite on ohjata hulevedet rakennuksen vierestä hallitusti pois.

Pinnatasauksen avulla hyödynnetään esim. hulevettä kasvillisuuden tarpeisiin ja varmistetaan pihan kantavuus.

Tämän lisäksi tasauksessa huomioidaan:

Rakennuksen vieressä käytämme sepelikaistaa, seulanpääkiveystä tai vastaavaa materiaalia erottamassa nurmikkoaluetta sokkelista. Nurmikon ja kasvillisuuden ulottaminen seinään saakka ei ole hyvä ratkaisu. Varmistamme aina  pinnoitteesta rippumatta veden vapaan valumisreitin riittävän etäälle seinälinjasta. Pihan tasaus tehdään aina niin, että  maapinnan yläpuolella oleva sokkeli korkeus olisi rakennuksen kannalta olla mahdollisemman suuri.

Ikkunoiden eteen ja sokkelin läheisyydessä kukkapenkein tai istutuslaatikoiden sijoituksessa huomioidaan, että  vettä pääsee pois rakennuksen ja allasrakenteen välissä. Puita istutettaessa huomioimme etäisyydet rakennukseen ja putkilinjoihin. Tarvittaessa käytetään juurisuojia.

Mitoitetaan pihan rakennekerroksien paksuudet.

Hulevesiselvitys

Hulevesiselvitys (hulevesihallinta- ja pinnantasaussuunnittelu) kiinteistökauppaan, hallintopakkoon  ja/tai korjaushankkeiseen:

Ennen mahdollisten rakennuskorjaustöiden aloittamista on oltava rakennekorjaus-asiantuntijan tekemä kuntoarvio ja vaurioiden kartoitus. Jos kosteushaitat pintaveden tunkeutumisen lisäksi aiheutuvat kapillaarikatkon puuttumisesta sokkelin, perusmuurien tai lattian ja seinän osien väliltä ei rakennukselle kohdistuvia kosteushaittoja voida saada poistumaan pelkästään sadevesiä pois johtamalla ja kallistuksia korjaamalla.

Pihasuunnittelu