Vihertehokkuus

Viherkerroinmenetelmä on uusi ekologinen suunnittelutapa tonttien viherpinta-alan arviointiin. Asemakaavassa asennetaan tontille viherkerrointavoitetason, jonka pihasuunnittelija( ja hulevesisuunnittelija)  voivat  täyttää käyttämällä erilaisia viherelementtejä, esimerkkiksii  kasvillisuus, hulevesiviivytys ja erilaisia pinnoitteita. Viherkerroinmenetelmässä huomioidaan eri viherelementtien ekologisuus, toiminnallisuus, maisema-arvo ja kunnossapito.

VIHERTEHOKKUUS = viherkertoimilla painotettujen elementtien yhteispinta-alan / alueen pinta-alaan

Vihertehokkuus ja hulevesien viivytystarve lasketaan pihasuunnitelmasta Vantaan tai Helsingin iWater-laskurilla, joka on saatavissa kaupungin sivulla.

Mitä on hulevesisuunnittelu?

Hulevesi on rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle pinnalle kertyvää sade- tai sulamisvettä. Hulevettä hallitaan imeyttämällä, viivyttämällä, haihduttamalla sekä johtamalla viemäröintiin. Hulevesihallintaan liittyviä toimenpiteitä on mm. hulevesin määrään, laadun ja kustannuksen hallinta. Tutkitaan luonnonmukaisilla menetelmillä, kuten suodattamalla ja pidättämällä hulevesiä, ennen kuin ne päätyvät viemäriin tai vesistöön. Toteutuneiden hankkeiden osalta tarjoamme kuntoarvioita, hallinnollisia selvityksiä ja rasitesopimuksien liitteeksi virtaamaselvitykset.

Viherkerroin asemakaavoituksessa ja rakennuslupahakemuksessa

Vihertehokkuus laskelman yhteydessä tarkistetaan hankkeen sekä hulevesi- että pihasuunnitelmat. Laskenta tehdään valmiiden suunnitelmien pohjalta. Laadimme tarvittaessa vihertehokkuuskertoimen laskentaa varten myös hulevesihallintasuunnitelman ja pihasuunnitelmat.

Tuntihintamme viherkertoimen laskelmassa ja siihen liittyvässä  suunnittelupalvelussa on 70€ (+ ALV24%).

Lue lisää