Toimintatapamme

Liiketoiminnalla on mahdollisuus palvella nykyistä paremmin

Kaikessa toiminnassa noudatamme eettisiä toimintatapoja:

VASTUULLISUUS: Olemme sitoutuneet noudattamaan kestäviä kehitysperiaatteita, asiantuntemuksen, innovatiivisuuden ja uusimpien, tutkittujen ratkaisujen avulla. Haluamme auttaa asiakkaitamme suunnitteluratkaisujemme avulla rakentamaan kestävän ympäristön tunnistamalla heidän tarpeensa ja tarjoamalla niihin sopivia ratkaisuja. Innovatiivisien menetelmien ja ratkaisujen kautta ohjaamme myös asiakkaitamme olemaan vastuullisia.

LAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMINEN: Yrityksen riippumattomuus ja tehokkuus ovat kilpailukykytekijöitä ja taloudellisen menestyksen kannalta merkittäviä. Yrityksemme toimii kaikissa tilanteissa Suomen lakien -ja asetusten mukaisesti.

TASA-ARVON JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMINEN: Edistämme työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden yhdenvertaisuutta.

EKOAJATTELU: Huomioimme kaikissa ratkaisuissa vaikutukset maisemaan, luontoon, vesistöön, rakennuksiin ja uusien materiaalien hyödyntämismahdollisuudet. Toimimme ympäristöhallintajärjestelmämme mukaisesti.

TURVALLISUUS: Tavoitteena on turvallinen työympäristö, jossa fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työolot ovat kunnossa.

TIETOTURVA JA ASIAKASTIETOSUOJA: Valvomme että tiedot, palvelut ja sisäinen verkkomme on suojattu. Tietoturvallisuus on yksi keskeisistä periaatteistamme. Tietoturvatulosteet hävitetään silppurin avulla.

KORRUPTION JA HARMAAN TALOUDEN EHKÄISY: Emme hyväksy korruptiota, emmekä harmaata taloutta. Toimintamme on läpinäkyvää.

Laatujärjestelmämme

Yrityksen laadun varmistamiseksi ja seurantavälineeksi on otettu käyttöön laatujärjestelmä, joissa keskitytään VeViRA Oy:n johtamisen kehittämiseen ja tuotteiden sekä palveluiden laadun ylläpitoon ja jatkuvaan parantamiseen. Laatujärjestelmää kehitetään RALA-standardin laatujohtamisen periaatteiden mukaisesti. Ympäristöjohtamista varten yrityksessä on käytössä 1.10.2019 lähtien ympäristöasioiden hallintajärjestelmä.

Laatukäsikirjassa on esitetty laadunhallintajärjestelmän kuvaus, keskeiset arvot, projektien menettely ja laadun varmistus.

Laatujärjestelmän mukaiset keskeiset tavoitteet ovat: