Maisema, alue ja hulevesi

Insinööritoimisto VeViRa Oy

Sinivihreän infrastruktuurin asiantuntija

Kasvillisuuden, hulevesien ja maa-ainesmateriaalien yhteishyödyntäminen ihmisten viihtyvyyden osana…

 

Insinööritoimisto Vevira Oy on elokuussa 2019 perustettu perheyritys:  maisema-arkkitehti -ja insinööritoimisto.  Omaamme 20 vuoden kokemuksen alalta. VeViRA Oy on maisema-, hulevesi- ja ympäristösuunnitteluun erikoistunut yritys.

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana maisemasuunnittelun vastuualue on laajentunut viher- ja maisemallisten ratkaisujen lisäksi luonnonmukaiseen hulevesihallintaan, kierrätysmaiden käyttöön esim. kasvualustoissa, luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja tontilta kaivettujen maa-ainesten maisemalliseen hyödyntämiseen. Maastonmuodot, vesialueet ja kasvillisuuden muodostamat kokonaisuudet ovat laajentaneet maisema-arkkitehtuurin luontoon ja ympäristöön. Laadimme pihoille, kaduille ja julkisille alueille maisema- ja ympäristösuunnitelmien kokonaisuuden sekä selvitykset ja analyysit kestävien kehitysperiaatteiden mukaisesti.

Meidän kilpailukeino on oma osaaminen, innovatiivisuus, nopeus, sitoutuneisuus ja joustavuus.

 

 Tarjoamme asiakkaillemme hankekohtaiset suunnittelukokonaisuus:

maisemasuunnittelu

kuivatus- ja hulevesihallinta

korjaus ja kehitys 

maamassojen hyötykäyttö 

 

VeViRA:n brändi ja vahva asiantuntemus on hulevesien luonnonmukaisen käsittelyn, ranta-asemakaavoitus sekä katto- ja kansipiharatkaisujen suunnittelussa.Valmistamme myös istutuksien, pihojen ja rakennelmien kuntoarvioita, pääsuunnittelijapalvelua maisema- ja toimenpideluvan hakemisessa. 

Maankäyttöön, ympäristöluvan ja/tai YVA-menettelyyn varteen teemme selvitykset ja arvioimme vaikutukset, mm

maisemaan- ja luontoon

pinnanmuoto ja hydrologia 

 toiminnan sijoitus  ja jälkihoitosuunnitelmat  

hulevesihallinnan tekniset suunnitelmat 

maankäyttöselitykset

riskiarviot

 

Toteutuneiden hankkeiden osalta tarjoamme kuntoarvioita, hallinnollisia selvityksiä ja rasitesopimuksien liitteeksi virtaamaselvitykset. Teemme tarvittaessa yhteistyötä pohjarakenne- ja rakennesuunnittelu yhteistyökumppaneiden kanssa. Suunnittelussa käytetään AutoCAD Civil 3D, ViherFIKSU- ja M-Color-ohjelmistoja.

Palvelu suuntautuu sekä yrityksille, yksityishenkilöille ja kunnille.

Tarjoamme yksityiselle talon rakentajalle pääkaupunginseudulla ”HIPA-Kevät” suunnittelupaketti rakennuslupahakemukseen

HIPA-KEVÄT

 

Tuotamme palvelut tehokkaasti ja luotettavasti 

Svetlana Fedorova

 

Ajankohtaista

Wp 20170828 001

Peruskorjauksen painopisteet eivät ole ainoastaan kunnostaminen

25.2.2020

Puistojen, pihan tai alueiden peruskorjaus on täysin erilaista toimintaa, uudisrakentamisen verrattuina. Ensiksi suunnittelukohde erityispiirteineen on jo olemassa. Kohteen kunto ja kehitystarkoitus ratkaistavat projektin laajuuden ja sisällön. Sen takia korjausrakentamisen lähtökohta ei ole ainoastaan normien noudattamista, vaan myös tutkimusta ja toimivien ja kustannustehokkaiden rakenneratkaisujen suunnittelua. Korjaussuunnittelun laajuus voi ylittää kohden rakennuskustannukset ( mm. puistojen osalta). Peruskorjaus...

Lue lisää

Wp 20160323 078

Luontoystävällinen menetelmä kasvillisuuden valinnassa

7.2.2020

Pintamaakerros kasvualustana   Pintamaa läjitetään tai hyödynnetään. Raivauksessa poistettu kasvualustaksi kelpaava pintamaa varastoidaan nyt tontilla. Miten pintamaakerros toimii myös hyvänä kasvualustana? Kasvualusta on materiaali, missä kasveja kasvatetaan. Kasveilla on sen suhteen erilaisia lajikohtaisia vaatimuksia kasvualustan happamuudesta, ilmavuudesta, veden pidätyksestä, multavuudesta ja hiekkapitoisuudesta. Kasvualusta sisältää sekä orgaanisia, että epäorgaanisia maalajeja. Jokainen kasvualustan ominaisuus voi olla puutteellinen,...

Lue lisää

Viharakennuttaminen

Rakennushankkeeseen hulevesisuunnitteijana

2.2.2020

Tiivis kaupungin rakentaminen ja läpäisemättömien pintojen lisääntyminen ovat lisänneet hulevesihallinnan merkityksen myös rakennushankkeissa. Hulevesien väärien hallintamenetelmien valinta  tulvariskin hallinnan yhteydessä voi aiheuttaa uusia hulevesien aiheuttamia riskejä ja haittoja omalle tai naapureiden kiinteistöille.  Maankäyttö ja rakennuslaki  (1999/132) 165 § määrää, että jos rakennuspaikkana olevan kiinteistön maanpinnan luonnollista korkeutta muutetaan tai suoritetaan muita toimenpiteitä, jotka muuttavat luonnollista...

Lue lisää

Business 3167295 1920 (1)

Olemme Luotettavat Kumppanit

1.11.2019

Insinööritoimisto VeViRA Oy on mukana Luotettava Kumppani -ohjelmassa    Luotettava Kumppani Insinööritoimisto VeViRa Oy on mukana Luotettava Kumppani –ohjelmassa. Tilaajavastuuraportti on saatavilla esim. sivun alareunan olevan Luotettavat Kuppani painikkeen avulla Tilaajavastuu.fi –palvelussa. Raportti sisältää aina kaikki vaaditut asiakirjat kuten: Verotodistuksen Kaupparekisteriotteen Todistuksen eläkevakuutusmaksuista Selvityksen sovellettavasta työehtosopimuksesta Selvitys yrityksen merkitsemisestä ennakkoperintä-, työnantaja- sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin Tapaturmavakuutustodistuksen...

Lue lisää