Maisemasuunnittelu 

Rantojen suunnittelu 

Hulevesin hallinta

Puistojenkorjaus ja kehitys

Tasaus ja rakennetyypit 

Pihan rakennesuunnittelu 

Istutussuunnittelu

Ympäristösuunnittelu 

Pihakannet ja vihersillat 

Materiaalien kestävä käyttö 

Sinivihreän infrastruktuurin asiantuntija…

Insinööritoimisto Vevira Oy on vuonna 2019 perustettu perheyritys:  maisemasuunnittelu-  ja insinööritoimisto,  omaamme 20 vuoden kokemuksen alalta. Toimintamme on sitoutunut tarjoamaan upeat, kestävät ja taloudellisesti kannattavat  maisemaratkaisut. 

Päätoimialamme sisältää maisema-, alue- ja hulevesiprojektien rakennesuunnittelun sekä korjaus- ja kunnossapitosuunnittelu.   Maastonmuodot, rakennukset, rakennusperintö, vesialueet, kasvillisuuden ja luonto muodostavat projektimme kokonaisuudet. 

Olemme avoimia kaikille maisemointi-, pihan rakenne- ja hulevesihaasteille rippumatta siitä, kuinka pieni tai kuinka suuri hankkeesi on.

Meidän kilpailukeino on oma osaaminen, innovatiivisuus, nopeus, sitoutuneisuus ja joustavuus.

 Tarjoamme asiakkaillemme hankekohtaiset suunnittelukokonaisuus:

maisemasuunnittelu

hulevesisuunnittelu

katu- ja aluesuunnittelu 

ympäristösuunnittelu

VeViRA:n vahva asiantuntemus on  maisemanhoito-, istutus ja kunnostussuunnitelmat, hulevesien liittyvä korjaussuunnittelu, piha-, alue-  ja kansipuutarhojen perusparannus.

Valmistamme myös istutuksien, pihojen ja rakennelmien kuntoarvioita, pääsuunnittelijapalvelua maisema- ja toimenpideluvan hakemisessa. 

 Suunnittelussa käytetään AutoCAD Civil 3D, ViherFIKSU- ja M-Color-ohjelmistoja.

Tuotamme palvelut tehokkaasti ja luotettavasti
Svetlana Fedorova

Ajankohtaista

Art 4.1

Omat hulevedet hallintaan

24.4.2020

Lue lisää

Dsc 0999

Yleisimmät harhaluulot hulevesiasiasta

31.3.2020

Yleisimmät harhaluulot koskevat seuraavia tilanteita, joita ei missään tapauksessa saa tehdä, eikä tapahtua: – Sadevesien johtamista salaojaverkostoon – Valuma-alueeksi tulkitaan vain tontin rajoittama alue – Hulevettä imeytetään lähellä kallion pintaa tai vettä läpäisemättömään maaperään. Missä tahansa ei saa sadevettä imeyttää – Imeytys järjestetään lähelle rakennusta, tavallisesti rakennuksen ja tontin rajan väliselle ”sekundääri” vyöhykkeelle. Näissä tapauksissa...

Lue lisää

Pelto

Jätteeksi luokittelun päättyminen

28.2.2020

Oikeustapaus Euroopan unionin tuomenistumisesta (EUTI 28.03.2019 C-60/18) TUOMIO 28.3.2019 – ASIA C-60/18 TALLINNA VESI Ennakkoratkaisu koskee Tallinna Vesi AS ja Keskkonnaamet (ympäristövirasto, Viro) joka on tehnyt kaksi päätöstä, joissa annetaan Tallinna Vedelle  lupa jätteiden hyödyntämiseksi ja kieltäydytään vahvistamasta puhdistamolietteen, joka on läpikäynyt hyödyntämiskäsittelyn, jätteeksi luokittelun päättymistä. Ratkaisu:  Direktiivin 2008/98 (S.F.  Jätedirektiivi)  6 artiklan 4 kohtaa...

Lue lisää

Wp 20170828 001

Peruskorjauksen painopisteet eivät ole ainoastaan kunnostaminen

25.2.2020

Puistojen, pihan tai alueiden peruskorjaus on täysin erilaista toimintaa, uudisrakentamisen verrattuina. Ensiksi suunnittelukohde erityispiirteineen on jo olemassa. Kohteen kunto ja kehitystarkoitus ratkaistavat projektin laajuuden ja sisällön. Sen takia korjausrakentamisen lähtökohta ei ole ainoastaan normien noudattamista, vaan myös tutkimusta ja toimivien ja kustannustehokkaiden rakenneratkaisujen suunnittelua. Korjaussuunnittelun laajuus voi ylittää kohden rakennuskustannukset ( mm. puistojen osalta). Peruskorjaus...

Lue lisää

Wp 20160323 078

Menetelmä kasvillisuuden valinnassa

7.2.2020

Pintamaakerros kasvualustana   Pintamaa läjitetään tai hyödynnetään. Raivauksessa poistettu kasvualustaksi kelpaava pintamaa varastoidaan nyt tontilla. Miten pintamaakerros toimii myös hyvänä kasvualustana? Kasvualusta on materiaali, missä kasveja kasvatetaan. Kasveilla on sen suhteen erilaisia lajikohtaisia vaatimuksia kasvualustan happamuudesta, ilmavuudesta, veden pidätyksestä, multavuudesta ja hiekkapitoisuudesta. Kasvualusta sisältää sekä orgaanisia, että epäorgaanisia maalajeja. Jokainen kasvualustan ominaisuus voi olla puutteellinen,...

Lue lisää

Viharakennuttaminen

Rakennushankkeeseen hulevesisuunnitteijana

2.2.2020

Tiivis kaupungin rakentaminen ja läpäisemättömien pintojen lisääntyminen ovat lisänneet hulevesihallinnan merkityksen myös rakennushankkeissa. Hulevesien väärien hallintamenetelmien valinta  tulvariskin hallinnan yhteydessä voi aiheuttaa uusia hulevesien aiheuttamia riskejä ja haittoja omalle tai naapureiden kiinteistöille.  Maankäyttö ja rakennuslaki  (1999/132) 165 § määrää, että jos rakennuspaikkana olevan kiinteistön maanpinnan luonnollista korkeutta muutetaan tai suoritetaan muita toimenpiteitä, jotka muuttavat luonnollista...

Lue lisää

Business 3167295 1920 (1)

Luotettava Kumppani Vevira Oy

1.11.2019

Insinööritoimisto VeViRA Oy on mukana Luotettava Kumppani -ohjelmassa    Luotettava Kumppani Insinööritoimisto VeViRa Oy on mukana Luotettava Kumppani –ohjelmassa. Tilaajavastuuraportti on saatavilla esim. sivun alareunan olevan Luotettavat Kuppani painikkeen avulla Tilaajavastuu.fi –palvelussa. Raportti sisältää aina kaikki vaaditut asiakirjat kuten: Verotodistuksen Kaupparekisteriotteen Todistuksen eläkevakuutusmaksuista Selvityksen sovellettavasta työehtosopimuksesta Selvitys yrityksen merkitsemisestä ennakkoperintä-, työnantaja- sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin Tapaturmavakuutustodistuksen...

Lue lisää