Maisemasuunnittelu ja hulevesien hallinta asemkaava alueella

VUOSI 2022PAIKKAKUNTA MUURAMETILAAJA MUURAMEEN KUNTA

Alueelle rakennetaan uusi hulevesiallas ja hulevesipato, hakepolku, istutukset ja niitty.

Muita projekteja

Näytä lisää