Rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelu yksityiselle

Omakotitalon korjausrakennesuunnittelupalvelu – sopimuksen mukaan

Tarjoamme rakennesuunnittelua sekä rakennuskorjauksen liittyvä palvelua pääkaupunkiseudulla sekä  Hämeen alueella. Rakennesuunnittelupalvelumme vain yksityiselle asiakkaalle. Toivomme projektiksi ensisijaisesti  rakennusten ja rakenteiden vauriotarkastukset ja vaurioiden korjaussuunnittelu. Rakennetarkastukset, kuntoarviot ja selvitykset.

Arto Kuusela, rakennesuunnittelu

Arto Kuusela RAK ins AMK
Toimitusjohtaja Rakennesuunnittelu (vain yksityiset asiakkaat)
puh. 041 314 4162

Hulevesijuridiikka ja vaurioiden vastuuselvitys

Hulevesisuunnittelu

Rakennusluokitus ja homeongelma -tarkastuslautakunnan  mukaan (TrVM 1/2013 vp-M 5/2013vp) kosteus- ja hometalkoiden asiakirjoissa on arvoitu, että 600 000-800 000 altistuu päivittäin kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamille epäpuhtauksille. Valiokunnan arvion mukaan yksi syy terveyshaittoja aiheuttaneiden vaurioiden syntymille on puutteet rakentamisen laadussa. Toinen syy on kiinteistönhoidon ja kunnossapidon puutteet, sekä viivästyneet korjaukset. Valiokunnan mukaan myös uusissa rakennuksissa on ilmennyt merkittäviä kosteus- ja homevaurioita. Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa lain mukaan rakennuksen terveellisyydestä ja turvallisuudesta itselleen, kiinteistön käyttäjille, kuin myös naapureilleen.

Lue lisää