Jämsän keskuspuiston hulevesien hallinta

VUOSI 2022PAIKKAKUNTA JäMSäTILAAJA JäMSäN KAUPUNKI

Hulevesihallinnan tavoitteena on ohjeistaa alueen hulevesien sekä puiston ja lampiketjun ylläpito niin, että asutus, lisärakentaminen ja alueen toiminta ei vaikuttaisi lampiketjun, eikä vastaanottavan vesistön vedenlaatuun. Selvityksessä tutkitaan lampien nykyinen tilanne, veden kierto ja rehevöitymisen tekijät, jotta voitaisi tehokkaasti puhdistaa lammet ja hidastaa umpeen kasvaminen tulevaisuudessa. Parantamalla alueen hulevesien laatua ehkäistään myös vastaanottavien vesistöjen kuormittumista. Selvityksessä ja suunnitelmissa huomioidaan myös mikromuovi.

Muita projekteja

Näytä lisää