Savantolan palvelukeskuksen piha-aleen muutos

VUOSI 2020PAIKKAKUNTA INNTILAAJA II:N KUNTA

Muutosalue on Iin terveyskeskuksen sisäpiha, jonne tehdään uudet pysäköintialueet teknisissä asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa. Aluetta ympäröi itä-, etelä- ja länsipuolella terveyskeskuksen rakennukset.  Sisäpihan länsiosa on todennäköisesti luonnontilassa ja itäosassa on alkuperäinen parkkialue, joka oli poistettu rakennuksen laajennuksen yhteydessä. Uuden pysäköintialueen rakentamisen yhteydessä voi kaivualueelta paljastua vanhoja pysäköintialueen rakennekerroksia. Suunnittelualueen itäpuolella on todennäköisesti alkuperäiseen metsään kuluvia mäntyjä. Suunnittelualueella on lohkare, joka siirretään tontilla, maisemallisesti sopivaan paikkaan. Maanpinnan korkeus vaihtelee noin tasovälillä +13.50(NN) sisäpihalla ja noin +14,35(NN) suunnittelualueen eteläpuolella, ajotien kohdalla.

Muita projekteja

Näytä lisää