Luonnonmukainen hulevesihallinta rakennuslupahakemukseen

VUOSI 2022PAIKKAKUNTA HäMEENLINNA TILAAJA MP-MAUSTEPALVELU OY / KALLIOINEN YHTIöT OY

Hulevesien hallintasuunnitelma, hulevesiselvitys ja pinnantasaus.

MP-Maustepalvelu Oy-varastohalli

Luukkaankatu 9

13110 Hämeenlinna

Vaihe 1 ja 2. Tontin pinta-ala noin 2,5ha

Vuosi 2021 ja 2023

Hanke sijaitsee Vanajaveden rannan läheisyydessä, etäisyys noin 65m.

Toteutettavan hulevesien hallintajärjestelmän ohjeellinen suunnitelma=>

Osa-valuma-alue. Katto. Ohjataan maastoon tai viherpainanteeseen, jossa vettä suodattuu kasvillisuuskerroksen / luonnon maannoskerroksen kautta järveen.  Tulvan aikana vesi valuu maastoon. Purkukohta kohta nro. P5 ja P4.

Osa-valuma-alue Liikennealueiden hulevedet ohjataan biosuodatuksen/viivytyksen kautta maastoon, jossa vettä suodattuu kasvillisuuskerroksen / luonnon maannoskerroksen kautta järveen. Tulvan aikana vesi valuu hallitusti maastoon.  Purkukohta nro. P1, P2 ja P3.

Osa-valuma-alue 2.4.(Lastausalue). Hulevedet kerätään sv-kaivoihin ja ohjataan biosuodatusalueen kautta maastoon, jossa vettä suodattuu kasvillisuuskerroksen / luonnon maannoskerroksen kautta järveen.  Lastausalueille suositellaan öljynerotinkaivoa rekka-autojen mahdollisen öljyvuodon takia. Purkukohta nro. P3.

Osa-valuma-alue 2.5. Huoltopiha. Liikenne on epäsäännöllistä. Hulevettä valuu viherpainanteeseen, jossa se suodattuu maastoon.

Osa-valuma-alueet 3. Viheralueet. Luonnon tilanne säilyy.

Lumi kerätään biosuodatusalueelle tontin reunalle. Lumen sulamisvedet valuvat maaston hiekkasuodatuksen kautta. Hiekkasuodatus on sijoitettu vesistötulvan yläpuolelle.

Muita projekteja

Näytä lisää